4 av 10 solgte alkohol til mindreårige

, skrevet av Juvente

Leder i Juvente, Adrian Farner Rogne (23) er skuffet over resultatene.

– Det er tydelig at dagligvarebutikkene ikke har kontroll på ølsalget. Det er alt for lett for mindreårige å kjøpe alkohol, sier han.

På skjenkekontrollen.no ligger alle kontrollresultatene ute

Last ned kontrollrapporten 2011 her

Les om saken og se nyhetsinnslaget fra TV2 her

Bedre kontroll

Nå forventer Juvente at kommunene skjerper kontrollen av dagligvarebutikkene.

– Det er kommunenes ansvar å kontrollere at butikkene følger alkoholloven. Mange kommuner har få og dårlige kontroller av butikkene, og alkoholsalg til mindreårige blir sjelden rapportert. I tillegg får butikkene som blir tatt en lav straff eller bare en skriftlig advarsel, sier Rogne.

Juvente har tre forslag til kommunen for å stanse alkoholsalg til mindreårige:

  • Hyppigere kontroller av butikkene
  • Bedre kontrollrutiner
  • Strengere sanksjoner for alkoholsalg til mindreårige

Polet best i klassen

Vinmonopolet er den kjeden som kommer best ut i Juventes kontroller. Ungdommene har testet Vinmonopolet 29 ganger. De fikk bare kjøpe alkohol i to av forsøkene sine.

– Det er ingen tilfeldighet at Vinmonopolet er best på alderskontroll. Dette jobber de med kontinuerlig, og har et veldig bevisst forhold til. Dagligvarekjedene har mye å lære av polet når det gjelder å spørre om legitimasjon, sier Rogne.

Juvente har gjennomført tilsvarende kontroller hvert år siden 2007. Resultatet har blitt noe bedre år for år.

– Det er tydelig at våre kontroller har gjort at butikkene har skjerpet seg litt, men det er fortsatt ikke bra nok, sier han.

Realistiske kontroller

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa.

-Ungdommene har ikke prøvd å fremstå som eldre. De har verken kledd seg ut, endret på utseendet eller prøvd å kjøpe “voksenting” som bleier eller lignende, sier Rogne.

Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de “Nei, det har jeg ikke. Kan jeg få kjøpe allikevel?”. Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som “salg”. Får de et nei, forlater de butikken. Juvente-kontrollørene bruker aldri falsk legitimasjon.

Kontakt:
Adrian Farner Rogne, 92821610, adrian@juvente.no