Ønsker rusfritt helgetilbud

, skrevet av Juvente

– Jeg mener ikke at ungdomstilbudet i Vestby er dårlig, men vi mangler et godt tilbud i helgene. For eksempel om Bayaz (ungdomsklubb) var åpent på lørdager og vi kunne hatt filmkveld eller annet, sier han til Vestby Avis.

Bendik, Som sitter i styret i Juvente Follo, mener rusfrie ungdomstilbud er god forebygging, og mener kommunen bør prioritere dette høyere.

– Dette er jo et økonomisk spørsmål og jeg vet at Vestby kommune har en anstrengt økonomi. Aktiviteter for ungdom er ikke lovpålagt og kan fort velges bort. Men jeg syns det er viktig å ta med i betraktning at prisen for å ha åpent en lørdag med personal ikke på langt nær er det samme som det koster kommunen å ta seg av ungdom med rusproblemer, sier han til avisa.

Drikkepress

Bendik forteller også om hvordan det er å være avholds og stå imot et sterkt drikkepress.

– Hvis du ikke drikker , så er det lett at du ikke passer inn sosialt. Du skal være rimelig tøff for å stå imot på fest blant andre ungdommer, mener han. Ungdom som ikke drikker, og tør å si ifra, opplever også at de blir ekskludert og ikke invitert.

Skjenkekontroll

Bendik er også ativ i AUF. AUF i Akershus skal snart ha årsmøte, og han har skrevet et resolusjonsforslag til møtet om bedre Skjenkekontroll, som han håper å få gjennomslag for.

Hele saken sto på trykk i Vestby Avis i dag.