Jubler for stortingsmelding!

, skrevet av Juvente

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen om ruspolitikk. Meldingen omfatter alkohol, narkotika og doping.

Les hele meldingen her.

Gjennomslag på alle punkt

Juvente har siden 2007 jobbet for bedre kontroll av salgs- og skjenkesteder. Spesielt for å hindre alkoholsalg til mindreårige.

– Regjeringen har lyttet til våre forslag og argumenter, og vi har fått gjennomslag på alle punkt. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyd med, først og fremst fordi det vil bidra til å redusere ungdomsfyll.

Juventes forslag har vært:

  • Retningslinjer for kontroll (nasjonale retningslinjer for hvordan kommunal kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foregå)
  • Sanksjonssystem (et helhetlig nasjonalt system for hvordan brudd på alkoholloven skal sanksjoneres)
  • Flere kontroller (minimumskravet til antall årlige kontroller økes fra tre til fem)

Regjeringens forslag er blant annet å:

  • Utarbeide en veileder for god skjenkekontroll
  • Innføre en forskrift med nasjonale krav til reaksjoner ved brudd på alkohollovgivningen
  • Øke antallet kontroller

Les pressemeldingen om skjenkekontroll fra regjeringen her.

Bra fokus

Juvente er også fornøyd med resten av stortingsmeldingen.

– Jeg har ikke lest hele meldingen ennå, men foreløpig ser det veldig bra ut. Det er en satsing på forebygging, ansvarlig alkohol- og narkotikapolitikk og passiv drikking som vi liker veldig godt. Nå skal vi feire, sier Rogne.

Han legger til at han savner kortere skjenketid i stortingsmeldingen.

– Det er skuffende at dette forslaget ble droppet, men det jobber vi videre med i hver enkelt kommune, sier han.