Opprop: Alkoholindustrien må stanses!

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

En rekke alkoholforskere og –aktivister har tatt et internasjonalt initiativ til å samle underskrifter til en «bekymringsmelding» over alkoholindustriens utidige innblanding i WHOs globale alkoholstrategi. Professor Thomas Babor, som blant annet har skrevet Alcohol. No ordinary commodity, har skrevet en grundig redegjørelse for hvorfor det er grunn til bekymring. Denne er sendt til WHOs generaldirektør, Dr. Margaret Chan. Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) samler nå inn underskrifter til oppropet.

Her er oppsummeringen i oppropet:

“Our reservations can be summarised as follows:

1) The commitments are based on questionable assumptions, as stated in the signatories’ Preamble.

2)The actions proposed in the five commitments are weak, rarely evidence based and are unlikely to reduce harmful alcohol use.

3) Prior initiatives advanced by the alcohol industry as contributions to the WHO Global Strategy have major limitations from a public health perspective.

4) The signatories are misrepresenting their roles with respect to the implementation of the WHO Global Strategy.”

– Det er ganske store kulturforskjeller når det gjelder involveringen av industrien i utforming av politikk og folkehelsearbeid, og den restriktive linjen vi har i Norge er på ingen måte representativ for resten av verden. Dermed trengs det oppmerksomhet og underskrifter, sier daglig leder i Juvente, Kjetil Vesteraas.

Juvente oppfordrer til å støtte oppropet! Oppropet kan signeres i skjemaet nederst på siden. Siste frist for å signere oppropet er 28. februar.

Når du signerer aksepterer du samtidig at navnet ditt listes opp i det offentlige brevet til WHO og på GAPAs nettsider som kommer til å publisere brevet.