Innkalling til landsmøtet

, skrevet av Juvente teknisk

Les innkallingen til Juventes landsmøte 2013 her.

Til alle lokallag og kretser i Juvente

Landsstyret i Juvente har den store gleden av å innkalle alle lokallag og kretser til Juventes tolvte ordinære landsmøte!

Juventes landsmøte finner sted på Ål Folkehøyskole på Ål I Hallingdal. Landsmøtet skal holdes i forbindelse med Juventes sommerleir, Ål Inclusive, som varer fra 30. juli til 5. august 2013 (selve landsmøtet er onsdag, torsdag og fredag). Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og alle lokallag og kretser kan møte med sine representanter. I Juventes vedtekter finner dere reglene for landsmøtet: http://juvente.no/om-juvente/grunndokumenter/vedtekter/ (§ 6 Landsmøtet).

Frister

 • Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt, og mottatt av landsstyret, minst tre måneder før landsmøtet (1. mai). Saker dere ønsker å ta opp på landsmøtet kan sendes til oyvind@juvente.no innen fristen.

 • Landsstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet (17. juni).

Representasjon

Antall representanter fra hvert lokallag og kretsene bestemmes av Juventes vedtekter. (§ 6 Landsmøtet):

Landsmøtet består av:

1.     To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller ved forrige årsskifte hadde under ti betalende medlemmer under 26 år.

2.     Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde fra og med ti til og med tredve medlemmer under 26 år.

3.     Ytterligere én delegat per 30. påbegynte medlem under 26 år i laget ved årsskiftet.

4.     To delegater fra hver aktive krets.

5.     Landsstyrets medlemmer. Varamedlemmer har kun stemmerett dersom faste medlemmer er fraværende.

Kun lokallag og kretser som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har stemme- og forslagsrett på årsmøtet. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved egne meldinger, regnskap og valg.

Kontakt Juventekontoret (23 21 45 50 eller juvente@juvente.no) dersom du er usikker på hvor mange representanter ditt lag eller din krets kan sende.

Foreløpig saksliste:

 1. Arbeidsplan

 2. Revidering av langtidsplan

 3. Prinsipprogram

 4. Forretningsorden

 5. Årsmelding

 6. Regnskap og budsjett

 7. Innkomne saker

 8. Landsmøteforslag

 9. Resolusjoner

 10. Kontingent

 11. Budsjett 2013

 12. Valg

 13. Avslutning

Påmelding: 
Påmelding skjer på LM13.juvente.no. Det gjelder både landsmøtedelegater og sommerleirdeltakere. Lag og kretser vil bli bedt om å fylle ut fullmaktsskjema for sine delegater på et senere tidspunkt. Delegater på landsmøtet må ikke delta på sommerleiren i tillegg, men vi anbefaler det på det varmeste.


Hilsen landsstyret i Juvente