Pressemelding: En tredjedel av butikkene solgte alkohol til mindreårige

, skrevet av Juvente

Mindre salg av alkohol til mindreårige

– Da vi startet kampanjen i 2007 solgte 56% av butikkene alkohol til mindreårige mot 36% i 2012. Så dette er en veldig positiv utvikling, sier leder av Juvente, Amanda Stratford Gamst (21). Hun mener allikevel at kommunene må skjerpe seg og få slutt på salg av alkohol til mindreårige.

Juvente gjennomførte 972 kontroller over hele landet mellom august og desember i 2012. I 22 % av forsøkene gikk den mindreårige kontrolløren ut av butikken med alkohol i posen. Av de 407 butikkene som ble testet solte 149 av dem (36,6%).

Politisk utvikling

Det siste året har det endelig blitt gjort noe på politisk nivå for å gjøre det vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol. I Stortingsmelding 30 (2011-12) ”Se meg”, står det at det det skal lages en veileder for god kontroll i kommunene og en ny forskrift som skal bidra til at butikker som selger alkohol til mindreårige blir straffet.

– Dette er tiltak vi har etterlyst siden vi startet opp kampanjen i 2007. Årets resultater viser at det fortsatt er et stort behov for disse tiltakene, sier Gamst.

Kommunene må ta ansvar

Nå forventer Juvente at kommunene skjerper kontrollen av dagligvarebutikkene, bransjen har de siste årene gjort mye for å bedre sin interne kontroll med nye rutiner og kassasystemer.

– Alkoholsalg til mindreårige blir sjelden rapportert fordi kontrollene som gjennomføres er for dårlige, det er nå opp til kommunene å få alkoholsalg til mindreårige ned ved å gjennomføre flere ogbedre kontroller og strengere sanksjonering når de avdekker brudd, sier Gamst alvorlig.

Kontakt:
Amanda Stratford Gamst, Leder i Juvente
Tlf: 95901057

Hele rapporten fra Juventes landsdekkende kontroll ligger på www.skjenkekontrollen.no,