La frivilligheten delta i skolen

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet

Fra Utdanningsdirektoratet har det kommet signaler om at det ikke er ønskelig med fortsatt statlig finansiering av forebyggingsprosjekter i skolen drevet av frivillige organisasjoner. Dette er et grep som vil gi mindre og dårligere forebygging.

Juvente har drevet rusforebyggingsprogrammet Fristil siden 1972. Dette er et av prosjektene som rammes av Utdanningsdirektoratets beslutning, og som blir nødt å legge ned siden det ikke finnes økonomi i kommunene eller i de frivillige organisasjonene til å finansiere dem selv. Dette bortfallet vil fjerne skolenes mulighet til å velge selv hvilket rusforebyggingsprogram de ønsker å benytte, siden valgmulighetene forsvinner.

Å stenge ute frivillige på denne måten, er stikk i strid med Stortingsmeldingen om ruspolitikk Se Meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. At Utdanningsdirektoratet går imot linjen som er vedtatt av Stortinget, oppleves som paradoksalt for organisasjonene som rammes av den nye praksisen.

De frivillige organisasjonene sitter på en spisskompetanse og entusiasme som ingen lærere kan erstatte alene dersom de skal overta forebyggingen. At disse ressursene ikke skal kunne brukes i skolen vil være et stort tap, ikke bare for organisasjonene som driver prosjektene, men i større grad for skolene som må ta til takke med dårligere opplegg – og i siste instans ungdommen som ikke får ta del i den forebyggingen de fortjener. De frivillige organisasjonene har i tiår fungert som verktøy for lærerne, og det er først og fremst deres verktøykasse som nå får mindre innhold.

Derfor er det viktig at de frivillige organisasjonene bevilges offentlig støtte til å utvikle og drive gode prosjekter – også rettet mot skolen. Bare på den måten kan prosjekter som Fristil fortsette å spre kunnskap og entusiasme til elever over hele landet. Å satse på frivillige ressurser er både lønnsomt for samfunnet og viktig for elevene.