Norge må gå i spissen for et globalt alkoholreklameforbud

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Til Utenriksdepartementet

Norge har hatt et forbud mot reklame for alkohol siden 1975. Dette er et av flere virkemidler som er tatt i bruk, og som har bidratt til at alkoholkonsumet er lavere i Norge enn i landene som omgir oss. Disse gode erfaringene må Norge ta aktivt i bruk, og vi må bli en pådriver for et globalt forbud mot alkoholreklame.

Alkoholindustrien er en massiv aktør over hele kloden, og den skyr få midler for å tilegne seg nye markeder. Særlig i land som opplever økt kjøpekraft, men som fortsatt har et svakt demokrati og store utfordringer knyttet til korrupsjon og manglende gjennomsiktighet, er alkoholindustrien aktiv. I flere land i Afrika – deriblant Lesotho, Malawi, Uganda og Botswana – har alkoholindustrien forsøkt å ”kuppe” alkoholpolitikken for å skape økt grunnlag for profitt og økonomisk vekst for sin egen del.

De største alkoholprodusentene har gjennom markedsføring og sterke merkevarer blitt de viktigste driverne for verdens alkoholkonsum. Gjennom aggressiv markedsføring, som appellerer særlig til ungdom, stimulerer industrien til økt forbruk. For mange, særlig i utviklingslandene, bidrar det økte alkoholkonsumet til store problemer. Det økte alkoholforbruket har ført til at alkohol er den fremste dødsårsaken i Afrika, og alkoholen er for mange et hinder for å komme ut av fattigdommen.

Juvente krever derfor at Norge går i spissen for å få på plass et internasjonalt forbud mot alkoholreklame. I tillegg krever Juvente at oljefondet trekker seg ut av sine investeringer i alkoholindustrien.