Ungdom fortjener bedre råd

, skrevet av Juvente

I BT i dag kan vi lese at Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse vest (KORFOR) ber stresset ungdom «slappe av og drikke litt».

Nesvåg peker på et alvorlig problem mange voksne kanskje ikke helt har innsett, nemlig at kravene som stilles til ungdom i dag, både av samfunnet og dem selv, er skyhøye sammenlignet med foregående generasjoner. Dette betyr at mange ungdommer kommer langt og utnytter sine muligheter bedre enn før. Men det betyr også at mange sliter (i begge ender av skalaen), og at avstanden mellom dem som lykkes og dem som sliter blir større enn tidligere.

Spørsmålet blir da; hva slags effekt har alkohol på tilværelsen til ungdom? Nesvåg har rett i at perfeksjonismen skaper utfordringer, men norsk ungdoms primære problem er ikke at de drikker for lite. Det er mye rart ungdom skal anklages for, men i høst er de altså for flinke, og drikker for lite. I russetiden var det artikler hvor ungdom ble anklaget for å drikke for mye, og gi blaffen i skolen. Slike utspill bekrefter grunnproblemet, nemlig at ungdom er utsatt for store og til dels motstridende krav.

Alkohol fører til mer stress

Alkohol blir for mange enda en identitetsfaktor som skal tilpasses høye krav og forventninger. Presset blir ikke borte om du heller alkohol på det, man skaper bare en ny arena for press. Det er ungdoms tilværelse som er under press, og festen er ikke unntatt fra dette.  Alkohol er ikke stressmestring!

For voksne er det å drikke er kanskje avslapping med pappvin og gullrekka på TV, men for ungdom er det annerledes. Alkoholdrikking skaper for det store flertallet bare enda mer press, for eksempel i forhold til hvor mye du drikker, når du drikker, hva du drikker, hva slags fester du går på, hvem du henger med, hva du gjør der osv.

Å gjøre vondt verre

Økt alkoholforbruk øker avstanden mellom dem som lykkes og som beholder kontrollen, og dem som sliter, som får enda en risikofaktor å bære på veien mot voksenlivet. Når forbruket av alkohol går opp, øker andelen som sliter. Vinklingen utspillet til Nesvåg har fått vil antakeligvis i større grad legitimere et for høyt forbruk hos dem som allerede har det enn det vil oppfordre til mer avslapning hos de som er mest stressa. Vi tviler på at voksne får anbefalt alkohol som stressmestring fra f.eks. sin fastlege. I tillegg kommer det at risikoen ved alkoholdrikking faktisk er mye større for ungdom, og skadenivået er høyere enn for voksne.

Dårlig råd

Ungdom trenger en god ungdomstid, og dette bør voksensamfunnet legge til rette for. Hvis ungdommer sliter med store problemer grunnet press og forventninger bør problemene løses, ikke døyves.

Juvente oppfordrer ungdom til å vente med å drikke til de er minst 18. Jo lenger du venter, jo mindre sjanse er det for å få problemer senere. Vi er utrolig glade for at det store flertallet av ungdom tar ansvar for sin egen framtid, og ser ingen grunn til at uoppnåelige krav og urimelig press fjernes ved å drikke. Vi er helt enige i problembeskrivelsen, men synes ungdom fortjener bedre løsninger.

Kontaktinfo:

Leder i Juvente, Kristoffer Holm, 469 65 669, kristoffer@juvente.no
Daglig leder i Juvente, Kjetil Vesteraas, 917 44 238, kjetil@juvente.no