Ungdom fortjener bedre råd

, skrevet av Juvente

I BT i dag kan vi lese at Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse vest (KORFOR) ber stresset ungdom «slappe av og drikke litt».

Les også en kommentar om dette temaet.

-Vi er enige i diagnosen, men synes at det er er merkelig medisin som foreskrives, sier Kristoffer T. Holm, leder av Juvente. – Mens voksne kanskje slapper av med pappvin foran gullrekka, fungerer det annerledes for mange ungdommer. Ungdoms tilværelse er under press, og festen er ikke unntatt fra dette presset. Dermed blir alkohol enda en identitetsfaktor som skal tilpasses krav og forventninger i forhold til hvor mye du drikker, når du drikker, hva du drikker, hva slags fester du går på, hvem du henger med, hva du gjør der og så videre.

-Økt alkoholforbruk fører til økning i andelen som sliter med alkohol, sier Holm. I en allerede presset ungdomstid er det merkelig at noen ønsker en økning i risikofaktorer. Stress, depresjon og lav mestringsfølelse kureres ikke med alkohol, snarere tvert imot. Alkohol er en veldig dårlig strategi for stressmestring.

– Når det drikkes mer øker avstanden mellom dem som lykkes og som beholder kontrollen, og dem som sliter, som får enda en risikofaktor å bære på veien mot voksenlivet, sier Kristoffer. – Vinklingen utspillet til Nesvåg har fått vil antakeligvis i større grad legitimere et for høyt forbruk hos dem som allerede har det enn det vil oppfordre til mer avslapning hos de som er mest stressa.

-Det er forskjell på ungdoms drikking og voksnes drikking, fortsetter Holm. – Ungdom er mer utsatt for skader, både på kort og lang sikt. Derfor har alkoholloven 18-års grense for alkoholdrikking, og vi lurer på hvem det er tenkt som skal ta på seg å bryte loven ved å lange alkohol til mindreårige hvis innspillet skal tas på alvor.

– Ungdom trenger en god ungdomstid, og dette bør også voksensamfunnet legge til rette for, sier Kristoffer. -Hvis ungdommer sliter med store problemer grunnet press og forventninger bør problemene løses, ikke døyves, sier Holm.

Juvente oppfordrer ungdom til å vente med å drikke til de er minst 18. Jo lenger du venter, jo mindre sjanse er det for å få problemer senere. Vi er utrolig glade for at det store flertallet av ungdom tar ansvar for sin egen framtid, og ser ingen grunn til at uoppnåelige krav og urimelig press vil fjernes ved å drikke. Vi er helt enige i problembeskrivelsen, men synes ungdom fortjener bedre løsninger.

Kontaktinfo:
Juvente
Daglig leder; Kjetil Vesteraas kjetil.vesteraas@juvente.no 917 44 238

Leder; Kristoffer Holm kristoffer@juvente.no 46 96 56 69