En av tre av butikker bryter fortsatt loven

, skrevet av Juvente

– Helseminister Bent Høie har foreslått å skjerpe skjenkekontrollen i kommunene. Det vil redusere salg av alkohol til mindreårige betraktelig, sier Holm.

Juvente har i syv år undersøkt om dagligvarebransjen selger alkohol til mindreårige. Kontrollene har de siste årene bare vist en svak bedring, og organisasjonen er langt fra fornøyd. I 2013 ble 430 butikker testet, 151 av disse solgte til de mindreårige kontrollørene.

Holm er ikke overrasket over resultatet.

– Tallene overrasker ikke. Dette er omtrent like dårlig som i fjor. Butikkene er ikke flinke nok til å sjekke legitimasjon, sier han.

Han mener vi ikke kan være fornøyd med at 35 prosent bryter loven, og aller minst når det gjelder alkohol og mindreårige.

– Nå må regjeringen gjøre noe. Lovendringen som er foreslått er viktig, og må gjennomføres, fortsetter Juventelederen.

Vinmonopolet er best

Vinmonopolet gjør det fortsatt best i Juventes kontroller. Polet har, i følge Juvente, konsekvent vært en av de aller beste på å sjekke legitimasjon. I 2013 ble Vinmonopolet testet 15 ganger og solgte ikke i noen av tilfellene.

– Dette er bra, og er åpenbart ingen tilfeldighet. De har vært blant de overlegent beste mer eller mindre hvert år. Polet jobber hele tiden med å bedre sine rutiner på alderskontroll og dette gir seg uttrykk i resultatene. I 2012 testet vi 21 ganger og polet solgte 1 gang. Dagligvarekjedene har mye å lære av Vinmonopolet når det kommer til å spørre om legitimasjon, sier Holm.

Realistiske kontroller

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa.

– Ungdommene har ikke prøvd å fremstå som eldre. De har verken kledd seg ut, endret på utseendet, raslet med bilnøkler eller prøvd å kjøpe ting som voksne kjøper, for eksempel bleier eller lignende, sier Holm.

FAKTABOKS, GJENNOMFØRING:
Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke. Kan jeg få kjøpe allikevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som «salg». Får de et nei, forlater de butikken og forsøket registreres som «ikke salg». Juvente-kontrollørene lyver ikke på alderen og bruker aldri falsk legitimasjon. Kontrollene er med andre ord en test på butikkenes egne rutiner, uten bruk av triks og manipulasjon.

ØVRIGE TALL:
Fra 2010 har andelen butikker som solgte gått ned fra 48 %, 43 % i 2011 og 36 % i 2012.

I 2013 gjorde Juvente 873 forsøk og det ble solgt alkohol til mindreårige i 207 av disse forsøkene. I snitt er hver butikk testet 2,03 ganger (noen flere, noen færre).

For mer informasjon om kampanjen og fullstendig oversikt og rapport, se www.skjenkekontrollen.no

Kontakt: Kristoffer Holm, leder i Juvente
Telefon: 469 65 669
E-post: kristoffer@juvente.no