Nytt styre og ny politikk i Active

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juventes europeiske paraplyorganisasjon Active - Sobriety, Friendship and Peace avholdt kongressen sin i de sveitsiske alpene. Her kan du lese om hva som skjedde der.

Kongressen ble avholdt under Actives sommerleir i Tschierv i Sveits, 27. juli til 2. august. 55 delegater var tilstede på kongressen, to av dem fra Juvente: Frida Nikoline Solsdatter Hoff og Anniken Nalum Sølyst. Selve kongressen varte i tre dager og to netter.

Nytt styre

Som vanlig når det er kongress, ble det valgt et nytt styre.

Ny president i Active er Jessica Strindh fra Sverige og Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). Hun har tidligere jobbet i Brussel med EU-spørsmål, og nå skal hun altså ikke bare arbiede med politikk, men også lede Actives arbeid de kommende to årene.

Som ny visepresident ble Kujtime Barushi fra Albania valgt. Hun ønsker å styre Actives skoleringsvirksomhet og å jobbe for mer samarbeid mellom Active og medlemsorganisasjonene.

Sanja Stojanovska fra Makedonia ble valgt til ny kasserer. Hun har dermed ansvaret for å holde styr på økonomien.

Ny sekretær i styret er Svetlana Amberga fra Latvia. Hun overtar posisjonen etter at Juventes Sigrid Ragnarsdatter Steinsland gikk ut av styret.

Samson Rentsch fra Juvente Sveits er valgt inn i styret, og skal jobbe med Actives sosiale arbeid og delta i arbeid med narkotikapolitikk.

Kristina Avdonina fra Juvente Estland skal bruke både sin utdannelse og sitt engasjement for solidaritetsarbeid og aktivitetsskapning både til å styrke politisk og sosialt arbeid i Active.

Fra Polen er Lukasz Dylla valgt inn i styret. Han har erfaring fra organisasjonsbygging, og skal bruke disse erfaringene til å styrke Active og medlemsorganisasjonene.

Alexandra Meier fra Juvente Sveits er også valgt inn i styret, og hennes viktigste fokus i styret vil være sosialt arbeid og organisasjonsutvikling.

Juvente Norge gratulerer det nye styret og ser fram til samarbeidet!

Mer enn bare nytt styre

Det var ikke bare nytt styre som ble valgt på kongressen. Det ble også vedtatt en ny arbeidsplan for den kommende toårsperioden og et nytt narkotikapolitisk program. I tillegg ble nye vedtekter for Active vedtatt.

Kongressen tok seg også tid til å diskutere de pågående hendelsene i Gaza og Ukraina. Med bakgrunn i tap av mange liv, hjem, lekeplasser og skoler ba kongressen om en større respekt for de grunnleggende menneskerettighetene og forlangte en slutt på volden i Ukraina og Gaza. Uttalelsen kan leses her.

Takk for innsatsen!

Juvente ønsker med dette også å takke Sigrid Ragnarsdatter Steinsland som ble valgt inn av kongressen på Island i 2012 og nå gikk av etter to år i styret. Sigrid har lenge engasjert seg for internasjonale saker og sittet i internasjonalt utvalg i Juvente da det eksistere tidligere. Vårt internasjonale engasjement er viktig for oss og Sigrid har hjulpet oss med dette. Det var forøvrig ingen fra Norge som stilte i år, men vi håper på gode nominasjoner fra Juvente Norge til neste går kongress!