Pils er ikke narkotika

, skrevet av Juvente

Dette er et motsvar til Atle Simonsens innlegg i Dagbladet. Dette innlegget ble trykket i Dagbladet 19. august.

FpUs Atle Simonsen skriver at pils ikke er narkotika (Dagbladet 16. august). Det er helt riktig. Ellers er det vanskelig å finne en påstand som stemmer i hans innlegg i Dagbladet lørdag 16. august.

Det er bra at Simonsen vil satse på behandling av rusavhengige. Rusomsorgen har lenge vært underprioritert, og mange av Frp’s løfter på dette området er det derfor grunn til å juble for.
Likevel hjelper det lite å styrke behandlingsapparatet hvis politikken man fører skaper store rusproblemer. Vi som jobber på rusfeltet vet at de som «sliter» med alkohol, såkalte stordrikkere, kun står for en liten del av de alkoholrelaterte problemene. Hovedvekten av rusproblemene vi ser i Norge er nemlig knyttet til fyll.

Vi vet blant annet at omtrent 30 prosent av korttidsfraværet i arbeidslivet skyldes alkoholbruk, og at 70–80 prosent av volden er alkoholrelatert. Målsettingen for norsk alkoholpolitikk har aldri vært kun å redusere avhengighet. Målet er å redusere skader og problemer som følge av drikking.

Alkoholpolitikken har vært en suksess når det gjelder å senke nordmenns alkoholbruk og skadene som følger. Vinmonopolet, avgiftene, reklameforbudet, skjenketidene og aldersgrensene inngår i en pakke av virkemidler som sammen med forebygging og behandling har bidratt til at alkoholforbruket i Norge er mye lavere enn i de fleste andre europeiske land.

Simonsen hevder at «de som har problemer med alkohol får tak i alkohol uansett» Dette er en sannhet med modifikasjoner. Omfattende forskning viser nemlig at de virkemidlene som effektivt forebygger vold, ulykker, seksuelle overgrep og andre problemer, også er svært effektive for å senke «stordrikkernes» forbruk. Eksempelvis vet vi at høye alkoholavgifter har stor betydning, også for drikkingen til de som drikker aller mest.

Vi støtter Simonsens ønske om en bedre rusbehandling, men samtidig å ville bidra til økt sykefravær, mer vold, flere overgrep og flere avhengige gjennom å liberalisere alkoholpolitikken er både usolidarisk og lite effektivt.