Oppmykning i reklameforbudet skaper rot

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Forslaget fra departementet om endringer i alkoholreklamebestemmelsene er ikke en opprydding i regelverket, sier Juvente og IOGT i sin høringsuttalelse til endringer i reklamebestemmelsene. Det skaper snarere mer rot.

Det gjeldende regelverket rundt alkoholreklame er veldig ryddig – alkoholreklame er forbudt. At reklameforbudet fremstår som uryddig skyldes ikke regelverket, men manglende håndheving og bransjens stadige forsøk på å unngå reglene. Juvente og IOGT frykter at forslaget til endringer i regelverket åpner så mange unntak, gråsoner og smutthull at det på sikt vil føre til en uthuling av reklameforbudet. Vi etterlyser derfor en opprydning i bransjen snarere enn en oppmykning av reklameforbudet.

Juvente og IOGT anbefaler derfor at de fleste forslagene fra Helse- og Omsorgsdepartement forkasts og at reklameforbudet i hovedsak forblir uendret.

Subsidiært anbefaler de at nøktern produktinformasjon kan tillates, uten bilder, på nettsidene til bedrifter som driver detaljhandel, under forutsetningene omtalt i § 14-3 punkt 12, men ikke på nettsidene til produsenter, importører og grossister.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Juvente og IOGT!

Du kan også lese de andre høringsuttalelsene som har kommet inn på regjeringen.no.