Juvente på Youth Forum

, skrevet av Juvente

Arrangementet er det sentrale organet i FN-systemet som jobber med narkotikarelaterte spørsmål. Leder i Juvente, Maria Elizabet Aspen ble invitert til å delta på Youth Forum denne uken.

– De forskjellige landene pratet om rusforebygging i sine land, om erfaringer med rusproblemer blandt sine jevnaldringer i deres lokalmiljøer, og hva slags arbeid de gjorde for å drive forebygging, sier Juvente-lederen.

Målet for Youth Forum var å til slutt levere en uttalelse til FN-kommisjonsmøtet. I uttalelsen tok man drøftingen opp på et globalt nivå:

– Delegatene på Youth Forum stilte krav til FN-kommisjonen om at de måtte rette fokuset mot og investere mer i forebygging, og på den måten sikre fremtiden til de kommende generasjonen. Vi mente også at de måtte basere ruspolitikken sin på forskning, ikke på populisme, sier Juvente-lederen.

I tilegg stilte ungdomsdelegatene et krav om at man måtte utvide muligheten for ungdommer til å faktisk få lov til å uttale seg, og gjøre en forskjell på området.

– Det blir spennende å se om det blir noen resultater rent politisk, men det er klart at vi fikk masse oppmerksomhet både fra presse og politikere for våre uttalelser.

Juvente var representert som en ungdomsorganisasjon på møtet sammen med Ungdom mot narkotika. I tillegg var paraplyorganisasjonene Actis, Active og IOGT International var også representert, det var også Juventes bistandsorganisasjon FORUT, men ikke på Youth Forum.