Vil du lage strategien til Active?

, skrevet av Juvente

Juventes europeiske paraplyorganisasjon: Active, leter nå etter personer som skal utarbeide ny strategi til organisasjonen.

På sine nettsider har Active lagt ut en utlysning hvor de søker etter engasjerte medlemmer i Active-nettverket som kan være med på dette arbeidet. Gruppen skal jobbe tett med medlemmer, styret og kontoret, for å lage et strategidokument som skal vedtas på Actives kongress i 2016.

Søknader må sendes innen 7. april. Active dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet.