Maria Elizabet Aspen

Feil fokus i alkoholpolitikken

, skrevet av Juvente

På aftenposten.no 15. august lanserer Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre og Unge Venstre et forslag om at kommunene bør få velge om de vil la utesteder skjenke alkohol til klokken 04.00. Angivelig for å få et bedre uteliv med større inntjening for aktørene.

Økt tilgjengelighet gir flere skader

Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og de to støttepartiene Venstre og KrF fastslår at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal holdes fast. Når KrF foreslår å innskrenke skjenketidene til kl.02.00, hevder FpU-leder Atle Simonsen at dette vitner om en forståelse av at skjenketidene ikke er blant hovedlinjene i alkoholpolitikken. Her tar Simonsen feil. Skjenkestopp klokken 03.00 er ikke blant hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Det som derimot er blant hovedlinjene, finner vi i alkohollovens formålsparagraf, der det slås fast at man ønsker å «(…) begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette (…) begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer».

Regnestykket er enkelt, og hevet over enhver tvil: begrenses tilgangen på alkoholholdige varer, synker forbruket. Synker forbruket, synker også forekomsten av alkoholrelaterte skader og problemer. Forslaget fra trekløveret FpU, Unge Høyre og Unge Venstre innebærer det motsatte av dette: Forslaget innebærer en økning i tilgjengeligheten til alkoholholdige varer, og går dermed imot et av de best dokumenterte virkemidlene vi har for å holde problemene forbundet med alkoholbruk på et lavest mulig nivå.

Å innskrenke skjenketidene er altså i tråd med hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk – å utvide skjenketidene vil derimot være i strid med disse hovedlinjene.

Gagner primært utelivsnæringen

Norge har lang tradisjon for en restriktiv alkoholpolitikk der hensynet til folkehelse kommer foran hensynet til næringsinteresser. Takket være dette har Norge et relativt lavt alkoholkonsum og dermed et lavere skadenivå enn mange andre land. Andre land ser til Norge fordi vi har en vellykket alkoholpolitikk. Ikke for å få tips til hvordan lønnsomheten i utelivsbransjen kan bedres, men fordi de vil vite hvordan de kan redusere de kostnadskrevende og forøvrig tragiske konsekvensene et høyt alkoholkonsum gir, både på individnivå og samfunnsnivå.

Forslaget fra de tre ungdomspartiene gagner primært utelivsnæringen. Dette er et feil fokus i alkoholpolitikken. SIRUS-forskning har påvist at skjenketider har stor betydning blant annet for forekomsten av utelivsvold: I en undersøkelse fra 2011 finner de at én times reduksjon i skjenketider i snitt gir 17 prosent mindre vold – og motsatt. Tilsvarende viser erfaringer fra andre land som har gjort forsøk med utvidede skjenketider, eller frislipp av disse, at det bidrar til økt forekomst av vold og skader. Alkoholpolitikk skal ikke handle om å legge forholdene til rette for at utelivsbransjen skal tjene så mye penger som mulig, men at det skal være trygt å ta seg en tur på byen.

Maria Elizabet Aspen
Leder i Juvente