Høring om statsbudsjettet

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juvente deltok i dag på høring om statsbudsjettet i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Her kan du lese høringsnotatet vårt.

Nestleder Øyvind Kind Robertsen og daglig leder Kjetil Vesteraas var i dag på Stortinget for å delta i høring om statsbudsjettet.

Juvente hadde tre hovedpunkter vi tok opp i notatet og høringen:

  • Bevilgningene til rusforebygging bør økes og det bør øremerkes midler til rusforebyggende arbeid i regi av de ruspolitiske organisasjonene.
  • Det bør satses mer på forebygging som bruker ung-til-ung-metodikk.
  • For to år siden ble finansiering av tiltak i regi av frivillige organisasjoner med skolen som arena stanset. Juvente oppfordret politikerne til å ta tak i denne saken.

Du kan lese hele høringsnotatet Juvente leverte her.

Du kan også se opptak fra høringen på Stortingets nett-tv. Juventes innlegg er ca. 8 minutter og 20 sekunder inn i sendingen, som du finner her.