Maria Elizabet Aspen

Nei til sterkøl i butikk

, skrevet av Juvente

– Venstres ønske om at dagligvarebutikker skal selge sterkøl vil skape mer fyll blant ungdommer, og i tillegg sette Vinmonopolet i fare, mener ungdomsorganisasjonen Juvente.

Venstre foreslår i dag at sterkøl skal bli tilgjengelig i dagligvarebutikker. Forslaget innebærer at vanlige dagligvarebutikker skal ha mulighet til å selge øl med opp til 7 % alkoholinnhold, mot dagens 4,7 %. I dag er det kun Vinmonopolet som har lov å selge sterkøl.

Kan bli fatalt for mindreårige

Ungdomsorganisasjonen Juvente har siden 2007 sendt mindreårige inn i dagligvarebutikker over hele landet, for å undersøke hvor lett det er å kjøpe alkohol uten bruk av legitimasjon. Under kontrollene forsøker ikke kontrollørene å framstå eldre enn de er.

– Høsten 2014 solgte 37 % av dagligvarebutikkene alkohol til våre mindreårige, forteller leder i Juvente, Maria Elizabet Aspen. Hun forteller videre at da Juvente i fjor gjorde noen få, enkeltstående forsøk med kontrollører som enten ved hjelp av sminke eller klær framsto som om de var eldre, fikk disse kjøpt alkohol i alle butikkene de testet.

– Det har vist seg år etter år at dagligvarebutikkene ikke er gode nok til å spørre etter legitimasjon. Dersom dagligvarebutikkene skal selge sterkøl innebærer dette en drastisk økning i tilgjengelighet og skadeomfang, også for mindreårige, sier hun.

Truer Vinmonopolet

Norge har tradisjon og kultur for å føre en restriktiv alkoholpolitikk som har som formål å holde alkoholforbruk og skadeomfang på et forholdsvis lavt nivå. Vinmonopolet er blant de viktigste virkemidlene som brukes for å begrense alkoholforbruket. Juventelederen mener Venstres forslag setter hele Vinmonopolet i fare.

– Dersom målet ikke er å øke forbruket, er dette et rett ut dårlig forslag. Vinmonopolet gir en unik tilgang på et bredt utvalg varer som dagligvaren ikke vil kunne måle seg med, men på grunn av begrensede åpningstider, antall utsalg og gode rutiner for legitimasjonskontroll er Vinmonopolet et godt virkemiddel for å forebygge alkoholrelaterte problemer, sier Aspen. Hun understreker at stadige liberaliseringer i salg av alkohol på sikt vil true hele ordningen, ettersom Vinmonopolets eksistensgrunnlag da vil forsvinne.

Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk vil bli brutt

Hovedlinjene i alkoholpolitikken står klart nedskrevet i formålet til alkoholloven, som er å begrense skadene som følger av alkoholbruk, gjennom å begrense forbruket. I regjeringserklæringen ble regjeringspartiene og støttepartiene enige om at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skulle stå fast.

– Alkoholpolitikk er ikke næringspolitikk, men folkehelsepolitikk. Sterkøl i butikk vil gå hardt utover folkehelsen, og det må våre beslutningstakerne ta på alvor, avslutter Juventelederen.

For mer informasjon, kontakt leder i Juvente Maria Elizabet Aspen på telefon 932 65 719 eller e-post: maria@juvente.no