Maria Elizabet Aspen

Mindreårige har kjøpt alkohol i ni år

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Det niende året med mindreårige kontrollører gir fortsatt nedslående resultater. Hele 29 prosent av de kontrollerte butikkene solgte alkohol til mindreårige. Juvente ønsker nasjonal legitimasjonsplikt for alle nå.

– I 2015 solgte nesten tre av ti av butikkene alkohol til mindreårige. Det burde være like lett å spørre om legitimasjon, som om pose, men likevel ser vi at det er utbredt at ungdommene ikke blir spurt. Når butikkene ikke overholder reglene for salgsbevillinga si og kommunene ikke evner å kontrollere og sanksjonere kjedene, mener vi den åpenbare løsningen må bli å innføre legitimasjonsplikt for alle, sier Maria Elizabet Aspen, leder i Juvente.

For niende år på rad har ungdomsorganisasjonen Juvente testet dagligvarebransjen for salg av alkohol til mindreårige. 361 av de totalt 1224 butikkene som ble testet solgte alkohol til Juventes mindreårige.

Maria Elizabet Aspen, leder i Juvente, er ikke overrasket over resultatet.

– Det er ikke noe nytt i tallene, de har ligget omtrent på dette nivået de ni årene vi har gjennomført kontrollene. Nå er det på tide å tenke nytt rundt dette, for vi trenger et system som faktisk hindrer mindreårige i å få kjøpt alkohol, og ikke bare sender dem videre til neste butikk som slurver.

Legitimasjonsplikt for alle nå

Kommunene er ansvarlige for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger. De kommunale kontrollene avdekker sjelden brudd som kan føre til prikkutdeling eller inndragelse av bevilling.

– Derfor er det nødvendig å sikre seg mot at dette skjer overhodet. Juvente krever at alle må legitimere seg ved kjøp av alkohol, uavhengig av om du er 18 eller 80 år. Teknologien ligger til rette for en slik endring, lovverket må endres for å skape det nødvendige insentivet for butikkene.

Realistiske kontroller

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa.

– Ungdommene har ikke prøvd å fremstå som eldre. De har verken kledd seg ut, endret på utseendet eller prøvd å kjøpe ting som voksne kjøper, for eksempel bleier eller lignende, forklarer Aspen.

Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke. Kan jeg få kjøpe allikevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som «salg». Får de et nei, forlater de butikken og forsøket registreres som «ikke salg». Juvente-kontrollørene lyver ikke på alderen og bruker aldri falsk legitimasjon.

Kontakt: Maria Elizabet Aspen, leder i Juvente. Telefon: 932 65 719, e-post: maria@juvente.no

Hele rapporten fra Juventes landsdekkende kontroll finnes på www.skjenkekontrollen.no