Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente

– Et dårlig budsjett for forebygging og ung frivillighet

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Regjeringen har i dag lagt frem statsbudsjettet for 2017. Det er et budsjett som svekker rusforebygging og den unge frivilligheten.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er det foreslått en reduksjon i posten rusmiddeltiltak på nærmere 14 millioner kroner. En del av midlene flyttes til kommunalt folkehelsearbeid, men leder i Juvente, Øyvind Kind Robertsen, mener likevel at budsjettet viser at regjeringen ikke ser viktigheten av god forebygging.

– God forebygging i ungdomsårene er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre at unge får den kunnskapen de trenger for å ta gode valg for seg selv og forhindre at mange får et problematisk forhold til alkohol eller andre rusmidler i fremtiden. Det er bra at regjeringen øker satsningen på rusbehandling, men det bør være minst like viktig å jobbe for at mennesker ikke skal få behov for slik behandling, sier Robertsen.

Et annet forslag som er lagt frem i budsjettet er at Frifond-midlene, som er tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, i sin helhet skal finansieres gjennom spillemidler til kulturformål.

– ­Frifond er en av de viktigste tilskuddsordningene til frivillig arbeid for og av barn og ungdom. Derfor er det viktig med gode og forutsigbare rammevilkår for disse midlene. Det fremlagte forslaget bidrar ikke til det, men vil tvert imot kunne gjøre det mer utfordrende å drive frivillig arbeid, avslutter Robertsen.