Høring om statsbudsjettet 2017

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juvente deltok torsdag 27. oktober på høring i Helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet for neste år. Her kan du lese høringsnotatet vårt!

Leder Øyvind Kind Robertsen og daglig leder Kjetil Vesteraas var på Stortinget for å legge fram Juventes syn på forslaget til statsbudsjett for 2017. I dagens høring deltok også barneorganisasjonen Juba, som tok opp noen av de samme tingene som Juvente.

De tre tingene vi tok opp i høringa, var:

  • Det må sørges for at arbeid med de ulike risikofaktorene i folkehelsearbeidet ikke bygges ned når stadig mer innsats skal finansieres av en stabil bevilgning. Vi ber om at det øremerkes midler til rusforebyggende arbeid, og særlig med fokus på ungdom.
  • Ung-til-ung-metodikken er en tilnærming til rusforebygging frivillige organisasjoner er alene om å kunne levere. En god forebyggingsstrategi bør plassere frivillige organisasjoner midt på banen, og det bør derfor bevilges midler til tiltak som bruker ung-til-ung-metodikk.
  • Skolen bør være en av de mest sentrale arenaene for rusforebyggende arbeid. For å redde stumpene av det som er igjen av skolerettet forebygging i regi av frivillige organisasjoner, må dette komme på banen nå i form av midler til (videre)utvikling og drift av slike programmer, sammen med klare føringer til de bevilgende direktorater om at slikt arbeid skal prioriteres.

Du kan lese hele høringsnotatet fra Juvente her.