Rapport fra ungdomsforum 2017

, skrevet av Milly Meyer

13. - 15. mars deltok Milly Meyer (18) fra Juvente på ungdomsforumet under møtet til FNs narkotikakommisjon i Wien. Les hennes oppsummering fra møtet!

Representanter fra Israel, Guatemala, Norge, Portugal og Russland

Representanter fra Israel, Guatemala, Norge, Portugal og Russland

Det å få muligheten til å dra til Wien og snakke narkotikapolitikk i FN med ungdommer fra over 30 forskjellige land var fantastisk. En 3-dagers ungdomskonferanse endte i et innlegg fra ungdommen til voksne representanter fra alle FN-land. Det var en lang og til tider utfordrende prosess før vi alle ble enig om innholdet i dette framlegget.

På mandag begynte vi prosessen med å komme fram til det endelige framlegget ved at vi ble delt inn i grupper. Disse gruppene ble fordelt på temaer som individ, samfunn og globalt, og skulle da diskutere hvorfor vi tror folk begynner med narkotika, hvilke konsekvenser det har og hvordan vi vil løse problematikken rundt dette. Siden det var representanter fra land og regioner med forskjellige utfordringer når det kommer til narkotika, ble det veldig reflekterte diskusjoner der vi klarte å se på problemene fra et mer internasjonalt nivå.

Dag 2 gikk med på å forberede framlegget vårt. Alle fikk bidra, og alles stemmer ble hørt når det kom til både temaene vi tok opp, og til formuleringer. Det var én gruppe som hadde hovedansvaret for dette, så vi andre begynte med planlegging av framtidige internasjonale prosjekter som utveksling og Skypekonferanser. Det ble også arrangert pizzakveld for oss, så ca. 20 deltakere dro ut på kvelden for å spise pizza.

Det var en fantastisk opplevelse å få være med på dette forumet og det å få møte og diskutere med personer fra så mange forskjellige land med så mange forskjellige synspunkter.

Dag 3 var dagen da vi skulle stå foran representanter fra alle FNs medlemsland og i plenum overbringe ungdommens budskap til maktinnehaverne. Våre to representanter Ghanim Muhammad Al Muftha og Andrea Mićanović var kjempedyktige talere, som presenterte vårt framlegg. Mens de talte, sto alle ungdomsforumdeltakerne foran og viste til alle at vi representerte en mangfoldig gruppe mennesker. Jeg vil anbefale alle å like siden Youth initiative på Facebook, der kan man og finne hele framlegget.

Det var en fantastisk opplevelse å få være med på dette forumet og det å få møte og diskutere med personer fra så mange forskjellige land med så mange forskjellige synspunkter. Det som virkelig sitter igjen er ønsket om å få til åpne diskusjoner om bruk og misbruk av rusmidler, noe jeg håper jeg og dere kan være med på å fronte i Norge og internasjonalt.