Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente. Foto: Lene Neverdal/Juvente

Fortsatt alt for lett for mindreårige å kjøpe alkohol

, skrevet av Juvente

Juventes kontroller av dagligvarebutikkenes alkoholsalg viser igjen nedslående resultater: I 2016 solgte nesten én av tre testede butikker alkohol til mindreårige. Nå krever ungdomsorganisasjonen handling for å få slutt på salget.

– Når 30 % av butikkene vi kontrollerer selger alkohol til våre kontrollører, viser dette at butikkene ikke overholder reglene for salgsbevillinga si og at kommunene ikke klarer å kontrollere og sanksjonere butikkene. Å spørre om legitimasjon bør ikke være vanskeligere enn å spørre om kvittering, men vi ser likevel at det i alt for mange tilfeller ikke skjer, sier Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente.

Juvente har drevet kampanjen Skjenkekontrollen i ti år i 2017, der Juvente tester dagligvarebutikker og vinmonopolenes salg av alkohol til mindreårige. I 2016 ble det gjennomført 711 kontroller i til sammen 584 butikker.

– Det er dessverre lite nytt i tallene i år heller, og nå er det på tide at politikerne tar grep og sørger for at alkoholsalg til mindreårige tar en slutt. Det må på plass et system som faktisk hindrer mindreårige fra å få kjøpt alkohol, sier Juvente-lederen.

Å spørre om legitimasjon bør ikke være vanskeligere enn å spørre om kvittering, men vi ser likevel at det i alt for mange tilfeller ikke skjer.

Legitimasjonsplikt for alle

Det er kommunene som har ansvar for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. De kommunale kontrollene avdekker imidlertid sjelden brudd som kan føre til prikkutdeling eller inndragelse av bevilling.

– Juvente krever at alle må legitimere seg ved kjøp av alkohol, uavhengig av alder. Dette handler om at alle må være villig til å ta en for laget for å hindre salg til mindreårige. Så lenge systemet er basert på den butikkansattes skjønn, vil salg til mindreårige skje i større eller mindre grad. Det er skjønnsvurderingen som må bort.

Realistiske kontroller

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, for så å stille seg i kø for å betale i kassa.

– Ungdommene som deltar i Juventes kontroller har ikke prøvd å fremstå som eldre. De har verken kledd seg ut, endret på utseendet eller prøvd å kjøpe ting som voksne ofte kjøper, som bleier eller lignende, forklarer Robertsen.

Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke, kan jeg få kjøpe likevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som salg. Får de ikke kjøpt, forlater de butikken og forsøket registreres som ikke salg. Juventes kontrollører lyver ikke på alderen og bruker aldri falsk legitimasjon.

 

Hele rapporten fra Juventes landsdekkende kontroll finnes på www.skjenkekontrollen.no.

Lokal pressetalspersoner og bilder til presse finnes her.

Dette er Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å redusere ungdomsfyll ved å få kommunene til å skjerpe kontrollene av dagligvarebutikker.

Kontaktpersoner

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post