Øverst fra venstre: Karianne Fremo Sveistrup, Marie Jahren Fludal, Sondre Emil Sandal. Nederst fra venstre: Christina Babington, Inga Pareliussen Austnes, Helene Eriksen og Anja Therese Skavåsen. I tillegg er Kaja Mæsel Wadkin innstilt.

Valgkomiteens innstilling er klar

, skrevet av Valgkomiteen

Her kommer innstillingen til Juventes landsstyre. Bli kjent med kandidatene!

Vil først bruke anledningen til å si at vi fortsatt trenger kandidater til Juventes komiteer. Vi trenger spesielt en lederkandidat til både kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt medlemmer til både ØAU, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Hvis du har noen forslag, send dem til thorrune@juvente.no

Om innstillingen

I år har vi hatt et fint år for valgkomiteen, der vi har kunnet velge blant flere kandidater til alle posisjonene som har vært på valg.

Vi mener at vårt forslag blir et godt og variert styre med en bred samlet kompetanse. Alle virker sterkt motiverte, det er mange unge som kan gi nye impulser, men fortsatt erfarne kandidater som kan gi kontinuitet. Det blir en god geografisk spredning der alle landsdeler er representert.

Styret er ikke godt kjønnsbalansert, med kun tre gutter. Vi ser ikke på dette som et stort problem, fordi styret har vært godt balansert de siste årene, og dette kan ses som en naturlig variasjon.

I løpet av året har to landsstyremedlemmer som egentlig er valgt fram til 2018, meldt at de vil trekke seg før landsmøtet. Derfor har vi innstilt til to plasser på valg som styremedlem for ett år, i tillegg til de vanlige stillingene.

Anja Therese Skavåsen valgte å trekke seg fra valgkomiteen, for å stille som kandidat til landsstyret.

Innstillinger til komiteer kommer frem mot landsmøtet.

Hilsen leder i valgkomiteen,
Thor-Rune Hansen

Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre

Leder: Øyvind Kind Robertsen (ikke på valg)
Styremedlem 2 år: Karianne Sveistrup (gjenvalg)
Styremedlem 2 år: Marie Jahren Fludal (opp fra vara)
Styremedlem 2 år: Sondre Emil Sandal (ny)
Styremedlem 1 år: Petter Holstad (ikke på valg)
Styremedlem 1 år: Christina Babington (opp fra vara)
Styremedlem 1 år: Inga Gudrun Pareliussen Austnes (ny)
1. vara (1 år): Kaja Mæsel Wadkin (ny)
2. vara (1 år): Helene Eriksen (ny)
3. vara (1 år): Anja Therese Skavåsen (ny)

Blant styremedlemmene, skal landsmøtet velge en nestleder. Vi innstiller:

Nestleder: Karianne Sveistrup


Presentasjon av kandidater

I stedet for vår presentasjon av kandidatene, har vi i år gitt de muligheten til å presentere seg selv.

Karianne Fremo Sveistrup. Foto: Privat

Karianne Sveistrup (19 år)

Innstilt som styremedlem for 2 år og ny nestleder

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Kommer fra Skaun utenfor Trondheim, flytter til Oslo.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente er veldig viktig for meg. For meg har Juvente vært en viktig arena ikke bare sosialt, men også politisk og organisatorisk. Jeg har lært mye, og fortsetter å lære hele tiden. Om tre år håper jeg Juvente er kjempestort. Vi skal ha kommet oss ut av medlemskrisa, og vokst oss store. Vi skal ha mange medlemmer, vi skal ha aktive medlemmer, og vi skal ha medlemmer som er engasjerte i politikk og Juventes ideologi. Likevel skal medlemmene våre fremdeles oppleve at de lett kan få kontakt med sentralleddet dersom de lurer på noe, og sentralleddet skal kjenne medlemsmassen.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Landsmøtet bør stemme på meg fordi jeg har god erfaring fra flere ledd i Juvente. Jeg har vært styremedlem i lokallag, jeg er lokallagsleder, og jeg har den siste perioden sittet i Juventes landsstyre og lært utrolig mye. Dette gjør også til at jeg kjenner organisasjonen veldig godt. Jeg har bred erfaring med både arbeid med ungdom, og organisatorisk og politisk arbeid gjennom flere organisasjoner (f.eks. Elevorganisasjonen og UKM). Jeg er allsidig og engasjerer meg både for forebygging, å skape aktivitet, samt politikk.


Marie Jahren Fludal. Foto: Privat

Marie Jahren Fludal (22 år)

Innstilt som styremedlem for 2 år

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Kjem frå Sveio i Sunnhordland, bur for augeblikket i Bergen, veit ikkje kor eg skal bu det neste året (kanskje Bergen).

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente for meg er ein gjeng med Noregs kulaste ungdommar. Om tre år ser eg for meg at Juvente skal vere ein større gjeng med resten av dei kulaste ungdommane i Noreg òg.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Fordi eg er trufast, inderleg og snål.


Sondre Emil Sandal. Foto: Juvente

Sondre Emil Sandal (20 år)

Innstilt som styremedlem for 2 år

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Fra Bergen, bor i Porsgrunn.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Jeg ønsker Juvente skal ha en rolig medlemsvekst, en organisasjon som vokser i takt med medlemmene sine ønsker og legger til rette for enkeltindivider, samt organisasjonens utvikling.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Jeg jobber aktivt innenfor Juvente gjennom prosjekter og mindre styreverv, min plan er å fortsette å jobbe aktivt på mange av områdene samtidig som jeg vil jobbe aktivt for forbedring av lokallagsoppfølging.


Christina Babington. Foto: Ida Braaten/Juvente

Christina Babington (18 år)

Innstilt som styremedlem for 1 år

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Jeg kommer fra Kristiansand, men flytter til Oslo til sommeren.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente for meg er en organisasjon fylt med vennskap, glede og kunnskap. Det er en organisasjon som har lært meg viktige ting, som har betydd mye for meg de siste årene. Om tre år ser jeg for meg, og håper jeg at vi (alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte) sammen har klart å få Juvente til å vokse. Med flere medlemmer, mer engasjement og mer liv i alle lokallagene!

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

I løpet av mine 4,5 år som medlem har jeg fått et godt kjennskap til, og gjort mye i organisasjonen. Kort tid etter at jeg meldte meg inn, ble jeg valgt inn i lokallagstyret til Sjøstrand, og har blitt sittende der frem til nå. I fjor ble jeg valgt inn i som vara i landsstyret, og syntes dette var en positiv opplevelse, og ønsker derfor å gå videre der. Jeg kjenner til mange av medlemmene, og har forholdsvis god kontakt med flere av dem, noe jeg ser på som en stor fordel. Ettersom jeg flytter til Oslo til neste år, har jeg også en god mulighet til å hjelpe til med diverse ting på kontoret. Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om, og stiller meg som oftest positiv til nye utfordringer!


Inga Pareliussen Austnes. Foto: Privat

Inga Gudrun Pareliussen Austnes (18 år)

Innstilt som styremedlem for 1 år

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Haramsøy i Møre og Romsdal, veit ikkje kvar eg kjem til å bu fordi eg har søkt skule nokre forskjellige plassar.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

For meg er Juvente ein plass med vener der eg kan vere meg sjølv. Om tre år ser eg for meg at Juvente er ein enda større organisasjon med medlem som trivast.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Flink til å jobbe sjølvstendig, eg har vert med i styret i Juvente Sunnmøre i fleire år og eg ynskjer no å bidra meir.


Kaja Mæsel Wadkin (19 år)

Innstilt som 1. varamedlem

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Kommer fra og bor i Kristiansand.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente er en arena hvor man møter folk fra hele landet, samlet sammen på tvers av ulikheter for en sak; å stå imot ruspresset. De neste tre årene håper jeg bli bra, at flere som er avholds tør å ta det steget om å bli med oss i den viktige kampen vi gjør.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Jeg håper at jeg kan være med på å få organisasjonen til å komme inn i en ny storhetstid, hvor medelever har hørt om oss og at det ikke blir en nedlatende atferd rundt dette med å stå frem som avholds. Men dette er det mange som kan si, for meg er det at jeg kan gjøre en forskjell og kanskje komme med nye innspill.


Helene Eriksen. Foto: Privat

Helene Eriksen (18 år)

Innstilt som 2. varamedlem

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Kommer fra Fredrikstad, og skal flytte til Oslo i august.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente for meg er en arena hvor alle som velger å ta et standpunkt om å være avholds blir inkludert i sosiale aktiviteter, hvor man ikke føler et drikkepress. Juvente om 3 år består av flere medlemmer, og det er flere som har kjennskap til organisasjonen. Jeg ser for meg at Juvente kommer til å ha en økt synlighet i media og gjennom økt synlighet kommer det til å startes opp nye lokallag, pga. økt medlemsmasse.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Med erfaringer fra blant annet KrFU og Skeiv Ungdom setter jeg rus- og alkoholpolitikk høyt. Jeg ønsker at Juvente skal være mer synlige når det gjelder forebygging av alkohol- og rusproblemer blant skeive, derfor bør du stemme på meg.


Anja Therese Skavåsen. Foto: Privat

Anja Therese Skavåsen (19 år)

Innstilt som 3. varamedlem

Hvor kommer du fra, og hvor skal du bo?

Jeg kommer fra Flisa, Hedmark – flytter til Bergen i august.

Hva er Juvente for deg, og hvordan ser du for deg at Juvente skal være om 3 år?

Juvente for meg er en organisasjon som har betydd mye for meg i mange år nå. Jeg har fått mange venner og opplevelser som er meningsfulle. Juvente er en organisasjon med plass til alle, uansett hvordan man er, og en slik arena har alle ungdommer godt av. Jeg håper at Juvente vokser, og at flere får bli en del av dette fantastiske fellesskapet. Samtidig er det veldig viktig at noen tør å drive med alkoholproblematikk.

Hvorfor bør landsmøtet stemme på deg til posten du er innstilt til?

Landsmøtet bør stemme på meg fordi dette er en god mulighet for meg å lære meg masse nytt. Jeg har alltid brydd meg masse om Juvente, og jeg vil kjempe for en god framtid for organisasjonen. Dessuten har jeg vært med i mange år, og jeg kjenner mange.