Sentralstyret 2017-2018

Landsmøte 2017

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

25. – 27. juli ble Juventes landsmøte avholdt på Rødde folkehøgskole i Melhus. Her ble det blant annet vedtatt ny arbeidsplan, uttalelser og valgt nytt sentralstyre!

Landsmøtet er det øverste organet i Juvente. Det er her de viktigste beslutningene om organisasjonen tas, og det er landsmøtet som bestemmer hva Juvente skal mene, være og gjøre. Årets landsmøte ble avholdt under årets sommerleir, Selvfølgelig 2017, som finner sted på Rødde folkehøgskole i Melhus utenfor Trondheim.

Hovedsatsning på aktivitet

Den største saken på årets landsmøte var arbeidsplan for 2017–2019. Landsmøtet vedtok at aktivitet skal være hovedsatsningen i den neste toårsperioden. Arbeidsplanen blir lagt ut på nettsidene så snart det er ferdig redigert med endringene landsmøtet vedtok.

Uttalelser

På landsmøter er det vanlig å komme med uttalelser om saker som opptar organisasjonen. På årets landsmøte ble det vedtatt uttalelser om flere ulike saker: Norges atomvåpenpolitikk, Folkehelseinstituttets satsning på rusforskning og prinsipper for narkotikapolitikken. Uttalelsene vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av de nærmeste dagene.

Nytt sentralstyre

Landsmøtet vedtok å endre benevnelsen på landsstyret til sentralstyret. I tillegg til sentralstyret velger landsmøtet hvem som skal sitte i utvalg og komiteer som økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), valgkomiteen og kontrollkomiteen. Det er sentralstyret som er øverste organ i Juvente mellom landsmøtene. Etter møtet ser Juventes sentralstyre slik ut:

Leder: Øyvind Kind Robertsen
Nestleder: Karianne Fremo Sveistrup
Styremedlem: John-Erik Forland Mo
Styremedlem: Sondre Emil Sandal
Styremedlem: Petter Holstad
Styremedlem: Christina Babington
Styremedlem: Inga Gudrun Pareliussen Austnes
1. vara: Kaja Mæsel Wadkin
2. vara: Helene Eriksen
3. vara: Anja Therese Skavåsen