Startup Stock Photos

Arbeidsgrupper søker arbeidsgruppemedlemmer!

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Under landsmøtet ble det vedtatt å sette ned to nye arbeidsgrupper. Vil du være med i en?

Det er to arbeidsgrupper som nå skal fylles. Hver av dem skal ha 4-5 medlemmer, bestående av både sentralstyremedlemmer og andre medlemmer. Under finner du informasjon om de to arbeidsgruppene. Vil du være med i en, sender du en e-post til oyvind@juvente.no innen 8. september der du forteller hvilken av arbeidsgruppene du ønsker å være med i, og litt om hvorfor du ønsker å være med.

Arbeidsgruppe for medlemsløftet

På landsmøtet ble det lagt fram et forslag om endring av medlemsløftet. Dette forslaget gikk ikke gjennom, men det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med det. Arbeidsgruppen skal fram mot neste landsmøte gjennomføre en prosess der man ser på hvilken funksjon og rolle medlemsløftet har, samt vurdere eventuelle endringer.

Arbeidsgruppe for kjønnsdelte rom

Det ble også lagt fram et forslag om kjønnsdelte rom på landsmøtet, som heller ikke gikk gjennom der. Denne gruppa skal ta utgangspunkt i debatten fra landsmøtet, og se på håndheving av vedtaket og eventuelle andre ting som kan gjøres for å bidra til at Juventes samlinger skal være trygge og gode å delta på.

Kontaktpersoner

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post