Vinneren av årets Sprint er klar!

, skrevet av Juvente

Etter tre sommermåneder er vinneren av Sprint endelig klar!

Juvente har tradisjonen tro også i år arrangert lokallagskonkurransen Sprint! Her har alle Juventes lokallag konkurrert om å både arrangere mest aktivitet med flest deltakere, og ha høyest medlemsvekst i perioden. Det har kommet inn mange bidrag, både aktiviteter og nye medlemmer, gjennom hele sommeren.

Årets vinner innenfor flest aktiviteter er Juvente Sjøstrand! Med en jevn fokus gjennom hele sommeren på å arrangere aktivitet har laget fått hele 1178 poeng.

Og med størst medlemsvekst er det forholdsvis nye lokallaget Juvente Grenland som hadde  7 medlemmer før Sprint-perioden, og vervet hele 19 stykker i perioden. Det gir en vekst på 271 prosent. Vi har bare tatt med betalende medlemmer under 26 år i disse tellingene.

Årets premie er enten prosjektor eller en standpakke. Lagene velger selv premien. Sentralstyret i Juvente takker lokallagene for innsatsen, og håper at aktiviteten og veksten gjennom sommeren har inspirert alle til å gjennomføre bare enda mer i høst. For informasjon om årets Sprint, se nettsidene: juvente.no/for-medlemmer/sprint

Kost oss på bowling for 2 dager siden, bilde med noen av de Awsome deltakerne våre på! Bowling er alltid en slager

A post shared by Sjøstrand Juvente (@sjostrandjuvente) on