Daglig leder Kjetil Vesteraas og leder Øyvind Kind Robertsen deltok på høringen. Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Juvente på høring i Stortinget

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

26. oktober deltok Juvente i Stortingets helse- og omsorgskomites høring i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Juventes hovedbudskap var at rusforebygging er et felt der Norge har oppnådd gode resultater, men at det også trengs fortsatt satsning på området. Dette er et arbeid hvor de frivillige organisasjonene på rusfeltet bør få en sentral rolle, siden disse sitter på unik og spesialisert kompetanse på hvordan slik forebygging best kan gjøres.

Vi påpekte også viktigheten av å bruke “likemenn” i forebyggingsarbeidet, slik Juvente bruker ung-til-ung som basis i våre forebyggingsprogrammer. Det er en tilnærming frivillige organisasjoner er alene om å kunne tilby, og den er i tillegg velegnet for sensitive temaer som rus og seksualitet. Andre fordeler er at det er billig i drift, effektiv og troverdig.

Helt konkret spilte Juvente inn et ønske om øremerking av midler til rusforebyggende arbeid med ungdom som målgruppe og en merknad om å styrke rusforebyggende innsats med et særlig fokus på ung-til-ung-arbeid og å sikre at skolen og frivillige organisasjoner har gode rammevilkår for felles innsats på området.

Hele høringsnotatet til Juvente kan lastes ned nedenfor.

Juvente har i tillegg, sammen med Juba, sendt inn høringsnotat til utdannings- og forskningskomiteen. Dette kan du laste ned nedenfor.