Innkalling til landsmøte 2018

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juventes 17. ordinære landsmøte avholdes på Strandheim leirsted utenfor Oslo 4. - 6. august 2018.

I samsvar med Juventes vedtekter, § 6, punkt 8 innkalles det med dette til det 17. ordinære landsmøtet i Juvente.

Tidspunkt: 4. – 6. august 2018 (6. august holdes av til landsmøte i fall det ikke kan avsluttes lørdag 5. august)
Sted: Strandheim leirsted, Nærsnestangen utenfor Oslo
Møtet skjer i forbindelse med årets sommerleir som varer fra 3. – 10. august.

Klikk her for å lese fullstendig innkalling med foreløpig saksliste og delegatfordeling

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente. Med andre ord, det er ingen som bestemmer over dette møtet. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året i fjor, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i landsstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Delegater

Alle lokallag som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har stemme- og forslagsrett på landsmøtet. Hvor mange delegater (representanter) hvert lokallag har, er bestemt av vedtektene. Delegatfordeling er vedlagt innkallingen.

Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved egne meldinger, regnskap og valg.

Frister

  • Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt og mottatt av sentralstyret minst tre måneder før landsmøtet, altså senest 4. mai. Sentralstyret i Juvente kommer deretter til å behandle sakene i styret, og komme med sin innstilling til landsmøtet. Alle saker sendes til oyvind@juvente.no.
  • Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling på sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet. Det kan hende at saker legges ut fortløpende på nettsidene.

Påmelding

Alle som skal være med på landsmøtet, må sende inn påmelding til sommerleiren. Informasjon og påmelding finner du på juvente.no/sommerleir.

I tillegg må hvert lokallag sende inn et fullmaktsskjema for sine delegater i forkant av møtet. Mer informasjon om dette kommer, men lag oppfordres til å allerede nå starte arbeidet med å finne sine delegater.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe om landsmøtet, ta kontakt med Øyvind Kind Robertsen på oyvind@juvente.no eller 988 87 882.

Har du spørsmål om sommerleiren, ta kontakt med sommerleirsjef Petter Holstad på petter@juvente.no eller 926 96 496.

Kontaktpersoner

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post

Petter Holstad – Sommerleir

Ansvarlig for sommerleiren 2018
926 96 496
E-post