Vil du bli Juventes nye aktivitetssekretær?

, skrevet av Juvente

Lyst til å bli en viktig person? Vi trenger en ny aktivitetssekretær!

Vår aktivitetssekretær skal søke lykken andre steder i verden, og Juvente søker dermed etter personen som skal bli vår nye aktivitetssekretær i fast stilling. Juvente trenger en som kan bidra til å skape liv, røre og aktivitet i lagene og samtidig holde orden på ting og tang på Juventekontoret. En kjempespennende jobb med stort ansvar, variasjon og mange muligheter til å prege både jobben og organisasjonen!

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med daglig leder og styreleder utgjør aktivitetssekretær kjernen i Juventes sentrale drift og forvaltning.
 • Aktivitetssekretær er hovedansvarlig for kommunikasjon med-, oppfølging- og opplæring av medlemmer, lokale lag og kretser.
 • Aktivitetssekretær har, i samarbeid med styret, ansvaret for nyrekruttering til organisasjonen og hovedansvar for oppfølging av medlemsregister og dokumentasjon overfor myndigheter og tilskuddsytere.
 • Aktivitetssekretær har ansvaret for å inspirere lag og kretser til å utvikle nyskapende og spennende aktiviteter lokalt.
 • Aktivitetssekretær har ansvar for – i samarbeid med styret, frivillige og andre – planlegging og gjennomføring av sentrale arrangement i organisasjonen.

Arbeidsoppgavene vil til enhver tid variere avhengig organisasjonens behov og en god del reisevirksomhet, samt helge- og kveldsarbeid, må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Videregående utdanning og erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • God til å kommunisere, både skriftlig og muntlig, både med ungdommer og andre.
 • Vant til teamarbeid, ha ordenssans og være systematisk.
 • God evne til å prioritere mellom viktige oppgaver.
 • God kjennskap til bruk av dataverktøy da en del av arbeidsoppgavene innebærer oppdatering av nettsider, kontroll med medlemsregister m.m. Kompetanse på grafiske designprogrammer (f.eks. InDesign) e.l. er ønskelig, men ikke et krav.
 • Stillingen krever at man er inkluderende og tilgjengelig.
 • Det er ønskelig at søker har bakgrunn fra Juvente eller erfaring fra lignende stilling i andre organisasjoner.
 • Det kreves at den som ansettes er, eller blir, medlem av Juvente.
 • Den som får stillingen må kunne levere politiattest.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Personer under 26 oppfordres til å søke, men alle søknader vil bli vurdert.

Lønn
Lønn ihht. Juventes grunnavtale. Stillingen er en fast ansettelse i 100 %. Stillingen har base ved Juventes kontor i Torggata 1 i Oslo.

Søknad
Søknad med vitnemål, referanser og attester sendes Juvente pr. post eller e-post innen 24. mai. Ønsket oppstartsdato er 1. august. Adr: Juvente, Torggata 1, 0181 Oslo. E-post: juvente@juvente.no

For mer informasjon kontakt daglig leder Kjetil Vesteraas på 23 21 45 50/ 917 44 238, eller aktivitetssekretær Gjertrud Fludal på 23 21 45 50/ 416 47 584

Kontaktpersoner

Kjetil Vesteraas

Daglig leder
917 44 238
E-post

Sandra Ølberg Støylen

Aktivitetskonsulent
23 21 45 50
E-post