Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente. Foto: Lene Neverdal/Juvente

Skjenkekontrollen 2017: Fortsatt behov for opprydning

, skrevet av Juvente

Juvente har kontrollert om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. I rapporten som ble sluppet mandag kommer det fram at over en av fire butikker solgte alkohol til mindreårige. Ungdomsorganisasjonen krever nå handling for å stanse det ulovlige salget.

Gjennom 2017 har Juventes kampanje Skjenkekontrollen gjort kjøpsforsøk i butikker over hele landet. I 26 % av butikkene kunne den mindreårige kontrolløren forlate butikken med alkohol.

– Kontrollene våre viser at man ikke klarer å overholde det systemet som burde vært enklest å kontrollere, nemlig det salget som skjer gjennom lovlige kanaler. Å spørre om legitimasjon høres lett ut, men det likevel gjøres for sjelden, sier Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente.

Juvente har drevet kampanjen Skjenkekontrollen siden 2007 for å avdekke salg av alkohol til mindreårige i butikker og vinmonopol. I løpet av 2017 har mindreårige fra Juvente testet 972 butikker i til sammen 1240 forsøk. 26 prosent av butikkene som ble testet, solgte alkohol til mindreårige ved ett eller flere forsøk. Tallene viser en svak nedgang fra 30 prosent i 2016.

– Dette burde være det enkleste å få til når det gjelder mindreåriges tilgang til alkohol. Når man ikke klarer å ha kontroll på dette salget, viser det at det er behov for nye tiltak som forhindrer tilgangen for mindreårige, sier Juvente-lederen.

Se opptak fra en av våre kontroller og sjekk din kommune på skjenkekontrollen.no:

Kommunalt ansvar

Det er et kommunalt ansvar å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. Imidlertid avdekkes sjelden salg av alkohol av de kommunale kontrollene, til tross for at det åpenbart skjer i stort omfang. Det mener Juvente-lederen handler om fokus, holdninger og at vurderingen er basert på skjønn.

– Av og til «avslører» butikkene kontrollene våre og tipser andre butikker i området. Det resulterer i at antall salg stuper, og beviser at det i stor grad handler om at fokuset må være til stede for at problemet skal bli tatt på stort nok alvor.

Han peker også på at aldersvurderingen i butikken baseres på de butikkansattes skjønn. For å unngå dette ber Juvente om legitimasjonsplikt for alle uavhengig av alder.

– Så lenge systemet er skjønnsbasert, vil det skje glipper. Dette handler om at alle må være villig til å ta en for laget for å hindre alkoholsalg til mindreårige.

Realistiske kontroller

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, for så å stille seg i kø for å betale i kassa.

– Ungdommene som deltar i Juventes kontroller gjør ingen forsøk på å framstå eldre enn de er, og det brukes ingen former for falsk legitimasjon eller andre aldersmarkører, forklarer Robertsen.

Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke, kan jeg få kjøpe likevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som salg. Får de ikke kjøpt, forlater de butikken og forsøket registreres som ikke salg.

 

Hele rapporten fra Juventes landsdekkende kontroll finnes på www.skjenkekontrollen.no

Kontakt: Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente. Telefon 988 87 882, e-post oyvind@juvente.no

Pressebilde kan lastes ned her: http://skjenkekontrollen.no/presse/pressekontakter.aspx

Dette er Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å redusere ungdomsfyll ved å få kommunene til å skjerpe kontrollene av dagligvarebutikker.

Kontaktpersoner

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post