Høring om statsbudsjettet 2019

, skrevet av Christina Babington

Tirsdag 16. oktober deltok Juvente på høring om statsbudsjettet for 2019 i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Styreleder Christina Babington og nestleder Karianne Fremo Sveistrup var på høring i Helse- og omsorgskomiteen for å legge frem Juventes syn på forslaget til statsbudsjettet for 2019.

På høringen tok de blant annet  opp viktigheten av å satse på rusforebyggingen. Selv om Norge har oppnådd gode resultater på rusforebyggingen, trengs det fremdeles styrking på feltet. Det jobbes aktivt med å styrke helsehjelp til rusavhengige, og å fange opp dem som sliter så tidlig som mulig. Men det er ikke en tilsvarende satsing på det forebyggende arbeidet. Mennesker er ikke maskiner, vi blir ikke alltid gode som nye når vi blir reparert. Alt av endringsarbeid og annen satsing på rusfeltet bør støttes av en stor satsing på forebygging. De fremmet spesielt ønsket om å øremerke av midler til rusforebyggende arbeid som har ungdom som viktigst målgruppe.

De snakket også om viktigheten av å bruke unge som likemenn i forebyggingsarbeidet, såkalt ung-til-ung-metodikk. En  tilnærming til rusforebygging som frivillige organisasjoner er alene om å kunne levere. Metoden gjør ungdom delaktig i å forme sin egen tilværelse, i tillegg til at den er billig i drift, effektiv, troverdig, velegnet for sensitive temaer som rus og seksualitet, og den gir tilgang til ellers vanskelig tilgjengelige grupper, for eksempel russen. 

Hele høringsnotatet til Juvente kan lastes ned nedenfor

Kontaktpersoner

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post

Karianne Fremo Sveistrup

Nestleder
478 69 401
E-post