Innkalling til landsmøte 2019!

, skrevet av Christina Babington

I samsvar med Juventes vedtekter, § 6, punkt 8 innkalles det med dette til det 18. ordinære landsmøtet i Juvente!

Tidspunkt: 27. juli – 29. juli 2019 (det er mulig at landsmøtet avsluttes allerede 28. juli, avhengig av hvor lang tid saksbehandlingene tar)
Sted: Åsane Folkehøgskole, Åsane utenfor Bergen
Møtet skjer i forbindelse med årets sommerleir som varer fra 26. juli – 2. august 2019.

 

 

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente. Med andre ord, det er ingen som bestemmer over dette møtet. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året i fjor, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Delegater

Alle lokallag som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har stemme- og forslagsrett på landsmøtet. Hvor mange delegater (representanter) hvert lokallag har, er bestemt av vedtektene. Delegatfordeling er vedlagt innkallingen.

Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved egne meldinger, regnskap og valg.

Frister

  • Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt og mottatt av sentralstyret minst tre måneder før landsmøtet, altså senest 27. april Sentralstyret i Juvente kommer deretter til å behandle sakene i styret, og komme med sin innstilling til landsmøtet. Alle saker sendes til christina@juvente.no
  • Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling på sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet. Det kan hende at saker legges ut fortløpende på nettsidene.

Påmelding

Alle som skal være med på landsmøtet, må sende inn påmelding til sommerleiren. Informasjon og påmelding finner du på juvente.no/sommerleir.

I tillegg må hvert lokallag sende inn et fullmaktsskjema for sine delegater i forkant av møtet. Mer informasjon om dette kommer, men lag oppfordres til å allerede nå starte arbeidet med å finne sine delegater.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe om landsmøtet, ta kontakt med Christina Babington på christina@juvente.no eller 91006229

Har du spørsmål om sommerleiren, ta kontakt med sommerleirsjef  Sarah F. Jul-Rasmussen på sarah@juvente.no eller40974 284.

Kontaktpersoner

Christina Babington

Styremedlem
910 06 229
E-post

Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Leder
457 31 336
E-post