Foto: Johannes Rapprich

Øl på bensinstasjon er dårlig folkehelsepolitikk!

, skrevet av Karianne Sveistrup

Morten Ørsal Johansen tok til orde for at man bør åpne for salg av alkohol også på bensinstasjoner. Dette mener Juvente og Ung i trafikken er dårlig alkoholpolitikk og dårlig helsepolitikk. Alkohol er ikke en ordinær vare og kan heller ikke behandles som det! 

FrP ønsker nok en gang å liberalisere alkoholloven og åpne for salg av alkohol på bensinstasjoner. Dette viser at alkoholpolitikken i alt for stor grad er basert på næringsinteresser og ikke på folkehelse. Alkohol er ikke en vanlig dagligvare, det er en vare som kan ha store konsekvenser for den som drikker, og ikke minst for pårørende. Alkoholpolitikkens mål er å begrense de skadene alkohol kan påføre individ og samfunn.

Ørsal Johansen argumenterer med at økt tilgjengelighet ikke har ført til økt alkoholkonsum, og viser til en nedgang i alkoholforbruket fra 2008. Det stemmer at konsumet har gått noe ned i denne perioden, men det er fordi 2008 var et toppår. Ser vi på utviklingen over en lengre periode, har salget økt fra fem til seks liter ren alkohol fra 1990 til 2017.  For å få et godt bilde at det totale alkoholkonsumet i Norge, er det viktig å også legge til det uregistrerte konsumet, altså avgiftsfritt alkoholsalg fra taxfree, grensehandel og innførsel av alkohol fra andre land. Og her har det vært en økning, særlig i taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser.

Tilgjengelighet er ifølge Verdens helseorganisasjon en sentral faktor som påvirker hvor mye alkohol man drikker. Ved å åpne for salg på bensinstasjoner vil tilgjengeligheten øke betraktelig, noe som igjen vil øke forbruket. Økt forbruk fører til at flere får problemer. Vi er spesielt opptatt av barna dette kan gå utover. I Norge vokser rundt 90 000 barn opp i et hjem der én eller begge foreldrene drikker for mye. Disse vil få det enda vanskeligere hvis alkohol blir lettere tilgjengelig. Når vi samtidig vet at alkohol er det vanligste rusmidlet blant unge trafikanter, er vi bekymret for at ølsalg på bensinstasjon kan øke antallet som kjører og drikker.

Juvente har siden 2007 testet dagligvarebutikkene på hvor enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. Gjennom Juventes kontroll kom det frem at hele 26 prosent av alle de kontrollerte dagligvarebutikkene solgte alkohol til mindreårige i 2017. I løpet av de ti siste årene har hele 72 prosent av butikkene som har blitt kontrollert mer enn tre ganger, solgt alkohol til barn.

Det er lite trolig at bensinstasjoner vil ha bedre rutiner for alderskontroll enn det dagligvarebutikkene har. Juvente og Ung i Trafikken er særlig skeptiske til dette forslaget fordi det vil øke tilgjengeligheten av alkohol. I tillegg vil disse utsalgsstedene rette alkoholsalget mot trafikanter. Det understreker hvor uansvarlig dette forslaget er. Alkohol og trafikk hører ikke sammen!

Alkoholkonsum kan ha store konsekvenser for den som drikker. Men også familien, vennene eller arbeidsgiveren til den som drikker, blir påvirket. Derfor må vi ha en alkoholpolitikk som først og fremst har som mål å begrense skadene av alkohol. Ølsalg på alle landets bensinstasjoner er helt klart et skritt i feil retning.

Kontaktpersoner

Karianne Fremo Sveistrup

Leder, Kontrollkomité
478 69 401
E-post