Christina Babington

Enda et år med systemsvikt

, skrevet av Christina Babington

Juventes kontroller av dagligvarebutikkenes alkoholsalg viser igjen hvor enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. I 2018 solgte rundt én av fem testede butikker alkohol til mindreårige. Nå krever ungdomsorganisasjonen Juvente handling for å få slutt på det ulovlige salget!

Gjennom 2018 har Juventes kampanje skjenkekontrollen gjort kjøpsforsøk i butikker i alle landets fylker. Juvente-lederen Christina Babington er ikke overasket over resultatet.

– 20% av butikkene vi kontrollerte solgte alkohol til våre kontrollører. Disse tallene viser nok en gang at butikkene ikke overholder reglene for salgsbevillinga si. Å spørre om legitimasjon ved kjøp av alkohol bør ikke være vanskeligere enn å spørre om de ønsker kvitteringen, sier Babington.

Juvente har siden 2007 testet om dagligvarebutikker og Vinmonopol selger alkohol til mindreårige gjennom kampanjen Skjenkekontrollen. I løpet av 2018 har mindreårige fra Juvente testet 1275 butikker i til sammen 1475 forsøk.

– Noe vi også har sett de siste årene er at kjønn har stor betydning på hvor enkelt det er å kjøpe alkohol. Mens jentenes salgstall har holdt seg stabilt på rundt 25% de to siste årene, har guttenes salgstall gått ned fra rundt 27% i 2016 til 14% i 2018. Det er altså 77% større sannsynlighet for å få kjøpt alkohol dersom du er jente. Det er vanskelig å gi en forklaring på hva dette skyldes, men dersom det er slik at jenter lettere får kjøpt alkohol er dette bekymringsfullt og det viser at det ikke har skjedd en generell skjerping av rutinene.

LEGITIMASJONSPLIKT FOR ALLE

Det er kommunene som har ansvar for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. De kommunale kontrollene avdekker imidlertid sjeldent brudd som kan føre til prikkutdeling eller inndragelse av bevilling.

– Juvente krever at alle må legitimere seg ved kjøp av alkohol, uavhengig av alder. Dette handler om at alle må være villig til å ta en for laget for å hindre salg til mindreårige. Så lenge systemet er basert på den butikkansattes skjønn, vil salg til mindreårige skje i større eller mindre grad. Det er skjønnsvurderingen som må bort.

REALISTISKE KONTROLLER

Ved kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa.

– Ungdommene som deltar i Juventes kontroller gjør ingen forsøk på å fremstå som eldre enn det de er. De har verken kledd seg opp, endret på utseendet eller prøver å kjøpe ting som voksne ofte kjøper, for eksempel bleier eller lignende, de oppfører seg som de ellers ville gjort, forklarer Babington

Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke. Kan jeg få kjøpe likevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som «salg». Får de et nei, forlater de butikken og forsøket registreres som «ikke salg». Dersom Juventes kontrollører blir spurt om alder lyver de ikke, og de bruker aldri falsk legitimasjon. Kontrollene er altså en test på butikkenes egne rutiner, uten bruk av triks og manipulasjon.

 

Hele rapporten kan lastes ned her: 
Lokal pressetalspersoner og bilder til presse finnes her.

Dette er skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å redusere ungdomsfyll ved å få kommunene til å skjerpe kontrollene av dagligvarebutikker.

Kontaktpersoner

Christina Babington

Styremedlem
910 06 229
E-post