Vil du bli Juventes nye organisasjonssekretær?

, skrevet av Juvente

Har du lyst til å bli en viktig person? Juvente oppretter en ny fast stilling som organisasjonssekretær ved vårt sentralkontor.

Vi trenger en som kan bidra til det administrative arbeidet i organisasjonen, og bidra med alt fra dokumentasjonsarbeid til strategiprosesser. En kjempespennende jobb med stort ansvar, variasjon og mange muligheter til å prege både jobben og organisasjonen!

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med daglig leder og styreleder utgjør organisasjonssekretær kjernen i Juventes sentrale drift, forvaltning og utvikling. Stillingen rapporterer til daglig leder.
 • Organisasjonssekretær har ansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid.
 • Organisasjonssekretær er hovedansvarlig for medlemsregister og dokumentasjon overfor myndigheter og tilskuddsytere.
 • Organisasjonssekretær har ansvar for forvaltningen av Frifond i Juvente.
 • Organisasjonssekretær har, i samarbeid med styret, ansvar for nyrekruttering til organisasjonen.
 • Organisasjonssekretær har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde systemer som gjør det lett for lokallag å planlegge og gjennomføre aktiviteter.
 • Organisasjonssekretær har ansvar for – i samarbeid med styret, frivillige og andre – planlegging og gjennomføring av sentrale arrangement i organisasjonen.

Arbeidsoppgavene vil til enhver tid variere avhengig organisasjonens behov og en god del reisevirksomhet, samt helge- og kveldsarbeid, må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne administrasjon og ledelse, og erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • God til å kommunisere, både skriftlig og muntlig, både med ungdommer og andre.
 • Vant til teamarbeid, ha ordenssans og være systematisk.
 • God evne til å prioritere mellom viktige oppgaver.
 • God kjennskap til bruk av dataverktøy da en del av arbeidsoppgavene innebærer oppdatering av nettsider, kontroll med medlemsregister m.m. Kompetanse på grafiske designprogrammer (f.eks. InDesign) e.l. er ønskelig, men ikke et krav.
 • Stillingen krever at man er inkluderende og tilgjengelig.
 • Det er ønskelig at søker har bakgrunn fra Juvente eller erfaring fra lignende stilling i andre organisasjoner.
 • Den som får stillingen må kunne levere politiattest.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønn
Lønn ihht. avtale. Stillingen er en fast ansettelse i 100 %. Stillingen har base ved Juventes kontor i Torggata 1 i Oslo.

Søknad
Søknad med vitnemål, referanser og attester sendes Juvente pr. post eller e-post innen 23. juni. Oppstart så raskt som mulig, etter avtale. Adr: Juvente, Torggata 1, 0181 Oslo. E-post: juvente@juvente.no

For mer informasjon kontakt daglig leder Kjetil Vesteraas på 23 21 45 50/ 917 44 238.

Kontaktpersoner

Kjetil Vesteraas

Daglig leder (i permisjon)

E-post