Deltakerne på årets sommerleir og landsmøte!

Landsmøte 2019!

, skrevet av Juvente

27. juli - 28. juli ble Juventes landsmøte avholdt på Åsane Folkehøgskole utenfor Bergen. Her ble det blant annet vedtatt en ny arbeidsplan, en langtidsplan, ulike resolusjoner og valgt nytt sentralstyre!

Landsmøtet er det øverste organet i Juvente. Det er her de viktigste beslutningene om organisasjonen tas, og det er landsmøtet som bestemmer hva Juvente skal mene, være og gjøre. Årets landsmøte ble avholdt under årets sommerleir, Rett Vest 2019.

Hovedsatsning på organisasjonshelse

En av de største saken på årets landsmøte var arbeidsplan for 2019–2021. Landsmøtet vedtok at i den neste toårsperioden skal hovedsatsningen være organisasjonshelse. Dette innebærer at vi skal jobbe for en stødig grunnmur og trygghet i alle ledd. Det å være medlem i Juvente skal være engasjerende, og man skal få mye ut av medlemskapet. Arbeidsplanen blir lagt ut på nettsidene så snart det er ferdig redigert med endringene landsmøtet vedtok.

Ny langtidsplan

På landsmøtet vedtok vi også en ny langtidsplan for 2019-2023. Nytt fra i år er at vi har gått bort fra å ha spesifikke mål per år, til å ha et mer langsiktig perspektiv. Langtidsplanen blir lagt ut på nettsidene så snart den er ferdig redigert med endringene landsmøtet vedtok.

Resolusjoner

På landsmøter er det vanlig å komme med uttalelser om saker som opptar organisasjonen. På årets landsmøte ble det vedtatt resolusjoner om blant annet rusreformen. Resolusjonene vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av de nærmeste dagene.

Nytt sentralstyre

Leder: Christina Babington

Nestleder: Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Styremedlem: Jenny Mari Ulla

Styremedlem: Kaja Mæsel Wadkin

Styremedlem: Selma Stokholm

Styremedlem: Morti Kvisvik

Styremedlem: Kristian Bøkseth

1. vara: Hannah Ødegaard

2. vara: Sondre Emil Sandal

3. vara: Benjamin Selstø

Vi takker alle delegater for et flott møte og gleder oss til neste år! 

Kontaktpersoner