cred: edruss

Edruss 2020!

, skrevet av Juvente

Gjennom Edruss jobber vi for å minske drikkepresset i russetiden. Nå er planleggingen av neste års russetid i gang, og vi har åpnet registreringen for Edruss 2020!

Edruss er et landsdekkene prosjekt Juvente driver, hvor målet er å minske drikkepresset i russetiden og øke aksepten for å velge å feire russetiden uten alkohol. Dette gjør vi blant annet gjennom å være synlige med egne russeknuter, stå på stand på russetreff, dele ut strykemerker og andre russe-effekter, sponse edruss-biler og mye annet gøy.

Stadig flere russ forteller oss om at de synes at vi påvirker miljøet på russetreffene i en positiv retning. De som var Edruss i 2019 kunne fortelle oss om en innholdsrik og spennende russetid, med mye positiv oppmerksomhet for valget de hadde tatt. I 2019 var vi rundt 400 registrerte Edruss.

Avskaffer drikkeknuter

Før russetiden settes i gang for fullt, jobber Edruss aktivt opp mot russestyrene for å få fjernet de verste drikkeknutene. Ved å fjerne de verste drikkeknutenene, senkes drikkepresset i russetiden, i tillegg til at den blir tryggere. En knute som Edruss i flere år på rad har klart å fjerne flere av stedene i landet er ølkassen. Dette er en knute som innebærer å drikke en kasse øl på 24 timer, noe som vil kunne ende opp med dødelig høy promille. Edruss har også jobbet aktivt for at knuter som i utgangspunktet innebærer alkoholkonsum, også godkjennes dersom man velger alkoholfrie alternativer.

Påmelding for Edruss 2020

Påmeldingen for Edruss 2020 er nå åpnet, og vi sender ut velkomstpakker med strykemerke til alle som registrerer seg. Edruss-gjenger kan søke om sponsing til effekter og lignende om de har skaffet egen bil. For å se kriteriene for å være Edruss og å bli med, trykk her!