Vil du jobbe med å bygge ungdommer?

, skrevet av Ida Braaten

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Nå søker vi ny prosjektleder!

Juvente søker nå en prosjektleder til sitt prosjektlederteam, som skal drifte og utvikle en spennende prosjektportefølje innenfor forebyggende arbeid blant ungdom. Juvente har driftet forebyggingsprosjekter i mange tiår, og har lang erfaring med utvikling av rusforebyggende innsatser for ungdom.

 

Vår prosjektportefølje består av en rekke ulike tiltak, og skal konsolideres og videreutvikles. Til dette spennende arbeidet søker vi en prosjektleder som sammen med en kollega får ansvar for drift og utvikling av Juventes prosjektportefølje. I dag består denne av:
Skjenkekontrollen: Et politisk aksjonsprosjekt med alderskontroller av butikkenes alkoholsalg.

Edruss: Et punktavholdsprosjekt og holdningsskapende tiltak rettet mot russ, for å redusere den mest akutte rusrelaterte risikoen.

Kolon: En kombinert ung-til-ung- og elektronisk undervisningspakke rettet mot konfirmanter og andre ungdomsgrupper.

La Oss Snakke Om: Multikomponent formidlingsprosjekt med fokus på ruskultur og rusmidler, som inkluderer nettside, wiki og podcast.

BedreUten: Livsstilsprosjekt med mål om å gjøre det både enklere og morsommere å velge alkoholfritt. Inkluderer det alkoholfrie bar-konseptet BedreUtenBar.

Juvente har også samarbeidsprosjekter om kompetanseheving og utdanning av ung-til-ung-formidlere med fokus på livsmestring og psykisk helse på tvers av ulike målgrupper, og lager tilpassede opplegg til skoler, idrettslag, konfirmantgrupper og andre som ønsker det. Prosjektporteføljen inkluderer også flere korttids-prosjekter knyttet til lokal aktivitet og eiendommer.

Vi søker deg som har kompetanse på ungdomsarbeid, gjerne med erfaring fra frivillige organisasjoner, særlig fra rusfeltet. Du har relevant utdanningsbakgrunn, er analytisk og selvstendig. Du har et helhetlig blikk for muligheter i de ulike prosjektene, og et personlig engasjement som sikrer at du stadig ønsker å utvikle og forbedre prosjektene. Du har et høyt faglig nivå, og søker aktivt ny kunnskap. Du trives i et ungt miljø med stor fleksibilitet, og kan håndtere ulike målgrupper i ditt arbeid.

 

Høyere utdanning er ønskelig, gjerne på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det kreves politiattest for alle ansatte i Juvente.

Juvente tilbyr en fleksibel arbeidshverdag i lokaler sentralt i Oslo, spennende oppgaver og utfordringer, og en jobb du kan være stolt av! Lønn ihht. Juventes grunnavtale.

Juvente oppfordrer alle til å søke, uavhengig av kjønnsuttrykk, legning, alder eller etnisitet. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist 15. september 2019.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Kjetil Vesteraas (917 44 238, kjetil.vesteraas@juvente.no) eller prosjektleder Beate Torkildsbyen (465 40 484, beate@juvente.no).

 

Mer om Juvente:

Nettsider:         www.juvente.no

Facebook:        https://www.facebook.com/juventenorge/

Instagram:        @juvente

 

 

Behandlingen av innsendte opplysninger i forbindelse med søknaden er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b): «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse».

Kontaktpersoner

Kjetil Vesteraas

Daglig leder (i permisjon)

E-post

Elise Honningdalsnes

Prosjektleder
920 88 016
E-post