UNGDOM TRENGER KUNNSKAP, IKKE FALSK TRYGGHET!

, skrevet av Juvente

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet 30. oktober 2019.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk har for tiden en kampanje gående i Oslo. Kampanjen viser en rekke bilder av unge og pene mennesker, hvor det gjentas at et utvalg fiktive personer «ikke døde» når de brukte et utvalg rusmidler, fordi de har tatt diverse forholdsregler.

Under dekke av å fremme fakta om «tryggere rusmiddelbruk» underkommuniserer Foreningen Tryggere Ruspolitikk risikoen ved bruk av rusmidlene. De gir inntrykk av at det er ufarlig å bruke for eksempel ecstasy, LSD eller GHB så lenge du gjør det på den rette måten. Folk reagerer ulikt på stoffer, og effekten er uforutsigbar. All bruk av rusmidler medfører en risiko, og vi mener at kampanjen både skaper og sprer falsk trygghet om rusmidler.

Det største problemet med denne kampanjen er at den rettes mot alle, uavhengig av alder og sårbarhet.

Det er grunnleggende kunnskap hos alle som driver med forebyggende innsatser at man ikke skal gjøre skade gjennom budskapet sitt. Derfor er det en krevende oppgave å snakke om rusmidler i det offentlige rom på en måte som gir god informasjon og bygger på gode holdninger uten å bidra til utenforskap og problemutvikling for dem som allerede sliter.

De aller fleste ungdommer kommer naturligvis ikke til å begynne med rusmidler etter å ha sett en slik kampanje. Problemet er at en kampanje som retter seg mot alle, også vil rette seg mot de mest sårbare og utsatte unge, med høy rusmiddelbruk fra før, et nettverk hvor slike stoffer er tilgjengelige og hvor holdninger og mangel på voksenkontakt øker både sannsynligheten for dårlige valg og konsekvensene av dem. Slike kampanjer forsterker de misforståelsene som ungdom allerede er omgitt av. Det hjelper ikke med gode intensjoner når resultatet blir så feil.

Dagens unge lever i en virkelighet der de mest absurde påstander om illegale rusmidlers positive helseeffekt og manglende skadevirkninger spres raskt. Korrekt og faktabasert informasjon er det verre med. Foreningen Tryggere Ruspolitikks kampanje er første gang vi ser ufarliggjøring av rusmidlers skadepotensiale og normalisering av bruk i det offentlige rom.

Juvente og UMN er opptatt av at ungdom skal få lov til å ta gode og selvstendige valg. Men for å kunne ta disse valgene, trenger vi faktabasert kunnskap. I dag eksisterer det allerede flere gode og kvalitetssikrede kunnskapsider om rusmidler, som for eksempel RUStelefonen og Folkehelseinstituttet.

Kampanjen viser at Foreningen Tryggere Ruspolitikk primært er en politisk legaliseringskampanje for rusmidler. Å dekke seg bak en påstand om at denne kampanjen er «forebyggende» viser bare mangel på innsikt i hva forebyggende arbeid er og hvordan det bør utformes for å ha god effekt, uten å gjøre skade.

Christina Babington, leder i Juvente

Iido Ali, leder i Ungdom Mot Narkotika

 

Kontaktpersoner

Christina Babington

Styremedlem
910 06 229
E-post