Koronavirus – tiltak i Juvente

, skrevet av Ida Braaten

Juvente er med på dugnaden for å begrense smitte og forholder seg råd fra folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og helsedirektoratet. Dette påvirker både kommende aktiviteteter og tildels driften på kontoret.

Lokal aktivitet

I forbindelse med koronaviruset (covid-19) ber vi lokallagene vurdere hvorvidt planlagte aktiviteter frem til påske bør gjennomføres.
Juvente sentralt anbefaler på generell basis at alle aktiviteter minimum de neste to ukene avlyses. Lokallagene bør også sjekke Folkehelseinsituttets veileder, myndighetenes råd og sin egen kommunes anbefalinger for gjennomføring. Situasjonen og anbefalingene endrer seg hele tiden, så følg med! Det er ingen skam å være føre-var.

Benytt gjerne denne siden for hjelp til risikovurdering. Den inneholder også en sjekkliste for mindre arrangementer.
https://www.fhi.no/…/anbefalinger-ved–store-arrangementer…/

Ta gjerne kontakt med oss på Juventekontoret om dere trenger hjelp eller lurer på noe: 23214550.

Prosjektene

Edruss:
Vi må dessverre trekke utlysningen angående prosjektkoordinator til Edruss. Russetreffene avlyses, og det er derfor ikke behov for en koordinator akkurat nå.

Skjenkekontrollen:
Skjenkekontrollen-skoleringen er også utsatt, og vi kommer tilbake til dere angående nye datoer så fort vi vet mer. Vi håper så få til en skolering til høsten.

Livsmestringskonferansen:
Livsmestringskonferansen, som er rettet mot elever og ansatte i skolen, utsettes til høsten. Det vil ikke bli rekruttert frivillige før etter sommerferien.

Om dere har spørsmål til Kristine eller Elise relatert til prosjektene er det bare å sende de en epost eller messenger-melding

 

Daglig drift

Juventes ansatte kommer til å ha hjemmekontor frem til det kommer andre anbefalinger. Det betyr i praksis at vi kan kontaktes som vanlig på epost eller telefon i arbeidstiden og at det meste av administrative ting går som vanlig. Men utsending og henting  av post vil ta lenger tid enn vanlig fordi vi kun kommer til å være på kontoret når det er strengt nødvendig.