Hvordan bruke GoPlenum

, skrevet av Ida Braaten

Under årets digitale landsmøte kommer vi til å benytte en kombinasjon av GoPlenum og Zoom. Her er kort informasjon om hvordan man bruker GoPlenum.

Logge inn

Når du blir invitert til et møte i GoPlenum får du en SMS til det nummeret du har registrert deg på møtet med.

Du kan velge om du vil delta på GoPlenum-appen eller direkte i nettleseren. I nettleseren er adressen lnu.goplenum.com. Den første gangen du logger inn på du opprette en ny konto med registreringskoden din.

Brukergrensesnittet

Slik ser det ut inne i appen på store skjermer (mobil har et litt forenklet grensesnitt). I sidekolonnen (1) finner du møtets saksliste, med undersaker. Her kan du få oversikt over alt vi skal gjennom i løpet av møtet.

Helt nederst i bildet (2) er den aktive saken som behandles. Står det bare «Akkurat nå», er det ingen saker aktive. Linjen blinker når vi går over på en ny sak eller når vi endrer sakens status fra framlegg og debatt til votering, og du kan klikke linjen for å hoppe direkte til den aktive saken.

På knappen nederst til høyre, og på knappene i hver sak (3), kan du A) fremme et endringsforslag, B) be om ordet, eller en replikk, eller C) komme med et spørsmål «til forretningsorden», hvis du ønsker å spørre eller si noe som ikke handler om saken direkte, men om hvordan saken behandles.

I tillegg til den informasjonen du har på din mobil eller datamaskin, vil du finne mer informasjon i bildet som strømmes på Zoom. Det kan være den aktuelle talerlisten, mer informasjon om forslaget som behandles, eller voteringsresultater i sanntid.

Opprop

Det første som skjer for deg som er delegat er at det foretas et opprop. Da vil du få en dialogboks opp på den enheten du er logget inn med, som etterspør en kode. Koden vil vises på i bildet som strømmes på Zoom.

Det er viktig at du får vært med på oppropet. Oppropet bestemmer om du får mulighet til å avgi din stemme på voteringene.

Voteringer

Voteringer fungerer på samme måte som et opprop. En dialogboks vil synes over alt annet på skjermen, og du avgir din stemme. Får du ikke dialogboksen opp når ordstyrer starter voteringen, ta direkte kontakt med ordstyrerbordet i Zoom-chatten.

Står du fast?

Ta kontakt med juvente@juvente.no eller ring 23 21 45 50, så hjelper vi deg.

Kontaktpersoner

Christina Babington

Styremedlem

E-post