Prosjektkartlegging på rusfeltet 2020

, skrevet av Ida Braaten

I samarbeid med Actis har Juvente laget et dokument som kort forteller om de forskjellige forebyggingsprosjektene på rusfeltet.

Juvente har ledet arbeidet med å samle inn og systematisere prosjektene til Actis sine medlemsorganisasjoner. Målet var å lage et dokument som kunne gjøre det lettere å inngå samarbeid og invitere til kunnskapsdeling.

Resultatet har blitt en fyldig oversikt som viser den store bredden på feltet. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt med informasjon om sine prosjekter!

 

Du kan laste ned dokumentet her: Prosjektkartlegging_forebygging_rusfeltet2020

Kontaktpersoner

Elise Honningdalsnes

Prosjektleder
920 88 016
E-post

Kristine Flatnes

Prosjektleder
976 94 353
E-post