Vil du være med til Danmark?

, skrevet av Ida Braaten

Vil du dra på ungdomssamling i Danmark og være med på å utvikle et prosjekt om alkohol og bærekraftsmålene? Vi ser etter to Juvente-medlemmer (16-26 år) som ønsker å være med på å utvikle et prosjekt relatert til alkohol og bærekraftsmålene. Det hele starter med en ungdomssamling i Danmark 4.-6. september. I etterkant av dette skal det jobbes aktivt med utviklingen og utførelsen av prosjektet.

Prosjektet Nordiske Unge i Bærekraftige Fellesskap (NUBF) har som formål å skape sterkere samarbeid mellom unge i Norden – med bærekraft i fokus. De har derfor utviklet en støtteordning hvor man kan søke midler til å utføre aktiviteter med samarbeidspartnere i andre nordiske land. For å hjelpe organisasjonene på vei til disse samarbeidene arrangeres det en ungdomssamling hvor man kan få inspirasjon, nettverk, praktisk hjelp til søknadsskriving og ikke minst få muligheten til å møte andre unge fra hele Norden!

Juvente ser nå etter to medlemmer i alderen 16 til 26 år som ønsker å dra på ungdomssamlingen, jobbe med utviklingen av prosjektet og å skrive søknaden om prosjektmidler. Dette er ikke et ansvar som kommer til å ligge på dere to alene – dere vil selvfølgelig få god støtte fra oss på kontoret, og i tillegg er vi i dialog med partnerorganisasjonene våre i andre nordiske land for å finne noen å utvikle prosjektet sammen med. Prosjektgruppa blir dermed bestående av både dere to og ungdommer fra minst ett annet nordisk land.

Du trenger ikke å ha kunnskap om bærekraft eller prosjektutvikling fra tidligere. Det viktigste er at du er motivert til å lære og til å være aktivt involvert i prosjektet. Du må derfor ha tid til frivillig arbeid ved siden av skole eller jobb. Dessuten må du være trygg på å kommunisere på engelsk, da det kan hende de andre ungdommene i prosjektet ikke forstår norsk.

Gjennom deltakelse i prosjektet får du kunnskap om prosjektutvikling, praktisk trening i trygge rammer, i tillegg til nettverksbygging og erfaring med internasjonalt samarbeid, Du får altså en kompetanse som varer ut over prosjektperioden. Og, kanskje blir det akkurat ditt prosjekt som bidrar til mer bærekraftig utvikling og tettere samarbeid mellom unge i Norden?

Spørsmål og svar

 • Hvem kan søke? Juvente-medlemmer mellom 16 og 26 år. Dersom du er under 18 vil vi trenge samtykke fra foresatte for deltakelse.
 • Når og hvor?-6. september i Danmark, på Ungdomsøya utenfor København.
 • Koster det noe? Nei, NUBF dekker reise, kost og losji.
 • Hvordan søker jeg? Bruk malen for motivasjonsbrev under og send det til kristine@juvente.no.
 • Når er søknadsfristen? Den er 25. juni.
 • Hva skjer på samlingen? Programmet vil bestå av innledninger, workshops og praktisk innføring i prosjektutvikling og søknadsskriving. Den tematiske delen av programmet er delt inn i to spor. Det ene sporet omhandler FNs bærekraftsmål og det andre mangfold og inkluderende fellesskap. Når vi har en klarere idé om hva prosjektet skal fokusere på kommer vi sammen frem til hvilket av sporene det passer best å delta på.
 • Når får jeg vite om jeg får delta? Først velger vi i Juvente ut to deltakere som vi skal søke om deltakelse for. Du får vite om du er valgt ut senest 29. juni. Så søker Juvente om deltakelse gjennom LNU. LNU velger ut deltagerne fra Norge i løpet av starten av juli og gir deretter tilbakemelding til alle om de har fått plass eller ikke. Det er altså ikke garantert at Juvente får plass på samlingen.
 • Garanterer deltagelse på ungdomssamlingen at man får tildelt støtte til å utvikle prosjektet? Nei, det gjør det ikke, men du vil få god hjelp til å utvikle prosjektet og å skrive søknad både på samlingen og fra oss i Juvente. Dessuten kan vi alltids se på andre søknadsordninger dersom vi har utviklet en super prosjektidé!

 

Søk om å delta

Du søker om å delta ved å sende et kort motivasjonsbrev til kristine@juvente.no. Merk e-posten «Ungdomssamling i Danmark».

Dette må du ha med i motivasjonsbrevet:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kort om din erfaring i Juvente (om du ikke har vært aktivt involvert i Juvente tidligere er det nok å nevne hvorfor du ble medlem)
 • Hvorfor ønsker du å delta på samlingen og å være involvert i utviklingen av prosjektet?
 • Hvilke egenskaper har du som kommer til å bidra positivt inn i dette prosjektet?