Juventes første digitale landsmøte!

, skrevet av Juvente

Lørdag 20. juni avholdt vi vårt første digitale landsmøte. Her ble det blant annet valgt nye tillitsvalgte for perioden 2020 - 2021!

Landsmøtet er det øverste organet i Juvente. Det er her de viktigste beslutningene om organisasjonen tas, og det er landsmøtet som bestemmer hva Juvente skal være. På grunn av dagens situasjon, ble årets landsmøte avholdt digitalt og saker som politisk program ble vedtatt å utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære landsmøte. Vi fikk likevel vedtatt mange viktige saker, og valg en rekke nye tillitsvalgte.

Nytt sentralstyre

Sentralstyret er det øverste organet i Juvente mellom landsmøtene. På møtet ble følgende styre valgt:

Leder: Christina Babington

Nestleder: Kristian Bøkseth

Styremedlem: Benjamin Selstø

Styremedlem: Jenny Ulla

Styremedlem: Johan Patrick Bredesen

Styremedlem: Sarah F. Jul-Rasmussen

Styremedlem: Selma Stokholm

1. vara: Elin Margareta Thommessen

2. vara: Alex Pedersen

3. vara: Riham Abdelhay

 

Landsmøte valgte også nye medlemmer til økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), valgkomiteen og kontrollkomiteen.