Kartlegging av livsmestringsprosjekter 2020

, skrevet av Ida Braaten

Juvente har laget et dokument som kort forteller om de forskjellige livsmestringsprosjekter blant ungdomsorganisasjoner i Norge.

Juvente har ledet arbeidet med å samle inn og systematisere prosjektene. Målet var å lage et dokument som kunne gjøre det lettere å inngå samarbeid og invitere til kunnskapsdeling.

Resultatet har blitt en fyldig oversikt som viser den store bredden blant livsmestringsprosjekter. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt med informasjon om sine prosjekter!

 

Du kan laste ned dokumentet her: prosjektkartlegging ungdomsorg sept2020