Innkalling til Juventes 20. ordinære landsmøte

, skrevet av Christina Babington

I samsvar med Juventes vedtekter §6, punkt 8 innkalles det med dette til det 20. ordinære landsmøte i Juvente.

Tidspunkt: 25. – 27. juni 2021

Sted: Quality hotel Entry, Kolbotn (rett utenfor Oslo) / digitalt

Hva er egentlig et landsmøte?

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Landsmøtet er altså der det bestemmes hva Juvente skal jobbe med og hvem som skal styre organisasjonen videre etter møtet.

Delegater

En delegat er en person som er valgt for å representere lokallaget / fylket sitt på landsmøtet. Alle lokallag som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har stemme- og forslagsrett på landsmøtet. I tillegg kan direktemedlemmer stille som delegater for sitt fylke. Hvor mange delegater (representanter) hvert lokallag og fylke har, er bestemt av vedtektene. Delegatfordeling finner du her

Frister

  • Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt og mottatt av sentralstyret minst tre måneder før landsmøtet, altså senest 25. mars. Sentralstyret i Juvente kommer deretter til å behandle sakene og komme med sin innstilling til landsmøtet. Alle saker sendes til christina@juvente.no
  • Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling på sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet. Sakene legges også ut på: juvente.no/lm21

Påmelding

Alle som skal være med på landsmøtet, må sende inn påmelding her. I tillegg må hvert lokallag sende inn et fullmaktsskjema for sine delegater i forkant av møtet. Mer informasjon om dette kommer, men lag oppfordres til å allerede nå starte arbeidet med å finne sine delegater.

Kontaktpersoner

Christina Babington

Styremedlem

E-post