Vil du jobbe med ungdom, livsmestring og rusforebygging?

, skrevet av Ida Braaten

Juvente søker to prosjektledere til sitt prosjektlederteam, som skal drifte og videreutvikle en spennende prosjektportefølje innenfor rusforebyggende arbeid blant ungdom.

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Nå søker vi nye prosjektledere!

Juvente søker to prosjektledere til sitt prosjektlederteam, som skal drifte og videreutvikle en spennende prosjektportefølje innenfor rusforebyggende arbeid blant ungdom. Juvente har driftet forebyggingsprosjekter i mange tiår, og har lang erfaring med utvikling av rusforebyggende innsatser for ungdom.

 

Vår prosjektportefølje består av en rekke ulike tiltak. Til dette spennende arbeidet søker vi to prosjektledere som sammen får ansvar for drift og videreutvikling av Juventes prosjektportefølje. I dag består denne av:

BedreUten: Livsstilsprosjekt rettet mot studenter og unge voksne. Gjennom å løfte frem gode, smaksrike alkoholfrie drikkevarer og oppskrifter ønsker vi å vise at å velge alkoholfritt ikke trenger å gå på bekostning av smak.

 

Edruss: Et punktavholdsprosjekt og holdningsskapende tiltak rettet mot russ, for å redusere den mest akutte rusrelaterte risikoen.

 

Opp til meg: Et interaktivt undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring for ungdomstrinnet.

 

Skjenkekontrollen: Et politisk aksjonsprosjekt med alderskontroller av butikkenes alkoholsalg.

 

Juvente er også del av samarbeidsprosjekter med andre ungdomsorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Vi søker deg som har kompetanse på ungdomsarbeid, og gjerne erfaring med tematikk som livsmestring, helse og rus fra frivillige organisasjoner. Du har relevant utdanningsbakgrunn, for eksempel innen pedagogikk, kommunikasjon, psykologi eller sosialt arbeid. Du har et helhetlig blikk for muligheter i de ulike prosjektene, og et personlig engasjement som sikrer at du stadig ønsker å videreutvikle og forbedre prosjektene. Du har et høyt faglig nivå, og søker aktivt ny kunnskap. Du trives i et ungt miljø med stor fleksibilitet, og kan håndtere ulike målgrupper i ditt arbeid.

 

Høyere utdanning er ønskelig, gjerne på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det kreves politiattest for alle ansatte i Juvente.

 

Juvente tilbyr en fleksibel arbeidshverdag i lokaler sentralt i Oslo, spennende oppgaver og utfordringer, og en jobb du kan være stolt av! Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Lønn i henhold til Juventes grunnavtale, mellom lønnstrinn 45 og 53 avhengig av kvalifikasjoner.

 

Juvente oppfordrer alle til å søke, uavhengig av kjønnsuttrykk, legning, alder eller etnisitet. Tiltredelse etter avtale.

 

Søknad og CV sendes til ida@juvente.no. Søknadsfrist 20. juni 2021.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Ida Braaten (971 93 885, ida@juvente.no).

 

Mer om Juvente:

Facebook:        https://www.facebook.com/juventenorge/

Instagram:       @juvente

 

Behandlingen av innsendte opplysninger i forbindelse med søknaden er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b): «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse».

Kontaktpersoner

Ida Braaten

Daglig leder
971 93 885
E-post