Juventes innspill til ny rusreform

, skrevet av Sarah F. Jul-Rasmussen

I dag hadde Helse- og omsorgsdepartementet innspillsmøte om regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

Her deltok styreleder og daglig leder for å gi innspill til Helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol. Her satte Juvente fokus på livsmestring og ungdom i rusforebyggende arbeid. Les hele det muntlige innspill her:

 

Takk for invitasjonen! Norsk ungdom har et risikofylt drikkemønster. Juvente mener at Norge trenger en omfattende forebyggingssatsing. Det gjøres allerede mye bra forebyggende arbeid i Norge, og samtidig mener Juvente det er behov for helhetlige perspektiver og innovative løsninger.

Vi vet at mange ungdommer i dag sliter med psykisk uhelse, utenforskap og ensomhet. Mange av ungdommene tyr derfor til rus. Fordi rus er egenregulering. Rus har mening, og vi mener at alternativene til å ruse seg må være av så høy kvalitet, at det blir et enkelt valg å la være.

Om vi ikke forstår meningen med rus, kan vi heller ikke gjøre noe med disse utfordringene. Vi må gå dypere, og forstå hvorfor ungdom ruser seg, og tilby dem et fullgodt alternativ. Ungdom vil bare ha det bra, og rus er en litt for tilgjengelig strategi for ungdommelig problemløsning.

Vi må fange opp ungdommene før de tyr til rus som egenregulering, og her mener Juvente at livsmestring må stå i fokus. Ungdommene må lære å mestre opp og nedturer på en slik måte at rus ikke blir en «quick fix».

Vi må lage et samfunn der ungdommer ikke har et behov for å numme ned følelsene sine i en jakt for å få det bedre med seg selv.

 

Juvente ønsker derfor å fremme innspill til Forebyggende og helsefremmende innsatser

Juvente ser blant annet på Island som et foregangsland. Det er mange aspekter av Islandsmodellen som kan overføres til norske forhold for å bekjempe problemene vi ungdommer opplever. Vi trenger en lignende helhetlig satsing i Norge. Og vi må tenke større og innovativt, dette er jo tross alt en reform, ikke en mindre lovendring.

Juvente foreslår derfor:

  • En omfattende satsning på arenaer der ungdom allerede oppholder seg; Ungdomsklubber, fritidsaktiviteter, skoletilbud.
  • Å Prioritere styrking og utvikling av nett-tjenester innenfor psykisk helse
  • Fokus på å øke kompetansen og ressursene til viktige nøkkelpersonell rundt ungdom og livsmestring.
  • Et omfattende, kvalitetssikret og lett tilgjengelig livsmestringsprogram for ungdom, med fokus på å velge gode strategier i livet basert på egne behov. En forståelse av toleransevinduet, slik at ungdommer bedre forstår meningen med rus, og hva rus gjør med oss

Avslutningsvis vil Juvente påpeke at det allerede finnes mange gode tiltak og ressurspersoner for ungdom som sliter. Men fagpersonene trenger en større verktøykasse for å kunne gi oss ungdommer et mer helhetlig og tilgjengelig tilbud når de trenger hjelpen som mest. Takk for oppmerksomheten.

På vegne av Juvente

Øyvind Sandve – Daglig leder i Juvente, Sarah Jul-Rasmussen – Styreleder

Kontaktpersoner

Sarah Fabricius Blom Jul-Rasmussen

Styreleder
409 74 284
E-post